ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 145 / 1033400

Aktualizované: 26.2.2014

Útlm materiálov

  V tejto rubrike nájdete porovanie účinnosti tienenia rôznych vybraných materiálov voči elektromagnetickému žiareniu. Je všeobecne známe, že nízkofrekvenčné elektrické pole je možné odtieniť kovovými uzemnenými predmetmi, plochami, zeleňou, vodou, pôdou. Tiež je známe, že nízkofrekvenčné magnetické pole je možné tieniť len veľmi ťažko a finančne náročne pomocou zliatin niklu, kobaltu a medi. Ako je to ale v prípade vysokofrekvenčných mikrovlnných polí ? Ktorý materiál má aké účinky ?

  Útlm sa stanovuje zväčša v bezrozmernej jednotke decibel (dB). Ide o logaritmus pomeru hodnôt pred a po zatlmení. Prepočet si môžete pre akúkoľvek hodnotu spraviť pomocou kalkulačky v rubrike Prepočet jednotiek. Všeobecne je 10 dB rovné pomeru 10-násobku hodnôt pred a po. 20 dB je rovné 100-násobku, atď.

Tabuľka útlmu niektorých stavebných materiálov
Pre jednoduchosť uvažujeme dve rôzne frekvenčné pásma, ktoré sa dnes najviac využívajú.
Kliknite na obrázok nižšie.


Súvisiace články: