ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 169 / 995734
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.12.2023
AKTUALITY - NOVEMBER 2023

Lekári, právnici a vedci sa spojili v medzinárodnej deklarácii o deťoch pre digitálny vek
V súčasnom digitálnom svete majú deti základné ľudské právo žiť bez závislosti, vykorisťovania a expozície žiareniu
https://www.prnewswire.com/news-releases/doctors-lawyers-and-scientists-join-together-in-international-childrens-declaration-for-the-digital-age-301974137.html

Televízia cez 5G sa už testuje na Slovensku
Expert z Towercomu vysvetľuje jej výhody
https://zive.aktuality.sk/clanok/clIRuFT/televizia-cez-5g-sa-uz-testuje-na-slovensku-expert-z-towercomu-vysvetluje-jej-vyhody/

NYTimes: "Mám sa obávať žiarenia zo smartfónu?"
"Niektoré štúdie spájajú používanie mobilných telefónov s rakovinou, preto sme sa opýtali niekoľkých odborníkov, aby nám toto riziko vysvetlili"
https://www.nytimes.com/2023/11/14/well/live/cellphone-radiation-effects.html

Kritika na článok v NY Times o bezpečnosti žiarenia mobilných telefónov
https://ehtrust.org/criticism-of-new-york-times-article-on-cell-phone-radiation-safety/


VEDECKÝ MATERIÁL

Žiarenie z bezdrôtových technológií negatívne ovplyvňuje ľudské bunky
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-negatively-impacts-human-cells/

Žiarenie bezdrôtových zariadení ovplyvňuje spánok hospitalizovaných novorodencov
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-impacts-sleep-in-hospitalized-newborns/

"Biologické účinky elektromagnetických polí na hmyz", Reviews on Environmental Health, November 2023
"Biologické účinky netepelných EMP na hmyz sú jasne dokázané v laboratóriu, ale len čiastočne v teréne, preto širšie ekologické dôsledky stále nie sú známe. Je potrebné vykonať viac terénnych štúdií, ale extrapolácia z laboratória ... už teraz odôvodňuje zvýšenie miery ohrozenia vplyvu EMP na hmyz v životnom prostredí." Rozsiahly prehľad so 162 odkazmi
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2023-0072/html

https://ehtrust.org/newly-published-scientific-review-finds-numerous-impacts-to-insects-from-wireless-radiation-and-non-ionizing-emfs/


1.11.2023
AKTUALITY - OKTÓBER 2023

Telekom kompletne vypne mobilnú 3G sieť už o mesiac
https://zive.aktuality.sk/clanok/9LSIpKg/telekom-kompletne-vypne-3g-siet-o-mesiac-urobi-to-v-dvoch-krokoch/

 

Towercom získal povolenie pre testy 5G Broadcast a spustil testovaciu prevádzku na vysielači Bratislava-Kamzík na frekvencii 650 MHz (43. kanál)
5G Broadcast (Enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service - eMBMS) je aktuálne nový štandard komunikačnej technológie, ktorý umožňuje efektívne šíriť obsah v reálnom čase cez 5G siete resp. použitím LTE komunikačných technológií. To znamená, že namiesto toho, aby sa dáta posielali z jedného zdroja na mnoho prijímačov nezávisle, 5G Broadcast umožňuje rovnomerné šírenie obsahu do veľkého počtu zariadení naraz. Do koncového zariadenia postačuje jednosmerný komunikačný kanál a to od vysielača k prijímaču
https://www.satelitnatv.sk/2023/10/towercom-ziskal-povolenie-pre-testy-5g-broadcast-prinasame-podrobnosti/
https://zive.aktuality.sk/clanok/MwmuCQU/5g-broadcast/

Používanie mobilných telefónov bude zakázané už aj na školách v Anglicku
Tlačová správa anglického ministerstva školstva
Nové usmernenia odporúčajú zákaz používania mobilných telefónov počas školského dňa vrátane prestávok. „Podľa správy OSN z roku 2023 každá siedma krajina zakazuje používanie mobilných telefónov v školách. Vlády zakázali mobilné telefóny v školách kvôli vplyvu na rozsah učenia sa detí vo FrancúzskuHolandskuFínskuIzraeliČíneAustráliiKanadeGréckuGhaneRwande Ugande

Starlink pre smartfóny
Satelitná sieť Starlink chce predstaviť textové a hlasové služby na bežné mobilné telefóny už od roku 2024. Webová stránka tvrdí, že služba "Direct to Cell" bude budúci rok ponúkať textové služby, po ktorých budú v roku 2025 nasledovať hlasové a dátové služby
https://www.theverge.com/2023/10/12/23914081/spacex-starlink-direct-to-cell-satellite-internet-lte-connectivity
https://zive.aktuality.sk/clanok/ki2ZShy/vieme-viac-o-starlinku-pre-smartfony-kedy-ho-spacex-spusti/

Vedec Dimitris Panagopoulos:
Prečo sú človekom vytvorené elektromagnetické polia najškodlivejšie

https://maisonsaine.ca/article?id=100580


VEDECKÝ MATERIÁL

"Škodlivé účinky rádiofrekvenčných elektromagnetických vĺn vyžarovaných mobilnými telefónmi na morfokinetiku, oxidatívny stres a apoptózu v preimplementačných embryách myší", (2023) Environ Pollut. Nov 1;336:122411
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-harms-mouse-embryos/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749123014136?via%3Dihub

“Vplyv vystavenia Wi-Fi signálu v maternici a ranom veku na vývoj nervov a správanie potkanov”, Environmental Science and Pollution Research 2023
Prenatálna expozícia Wi-Fi zvýšila telesnú hmotnosť, zlepšila priestorovú pamäť a funkciu učenia a vyvolala behaviorálnu hyperaktivitu samcov potkanov
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-29159-4

Nová štúdia odkazuje používanie mobilných telefónov na rakovinu prostaty a kože
"Používanie mobilných telefónov a riziká celkových a 25 špecifických rakovín: prospektívna štúdia z UK Biobank Study", Cancer Epidemiol Biomarkers Prev (2023), doi: 10.1158/1055-9965.EPI-23-0766/729762
https://ehtrust.org/new-study-links-cell-phone-use-to-prostate-cancer-and-skin-cancer/
https://aacrjournals.org/cebp/article-abstract/doi/10.1158/1055-9965.EPI-23-0766/729762/Mobile-phone-use-and-risks-of-overall-and-25-site?redirectedFrom=fulltext


1.10.2023
AKTUALITY - SEPTEMBER 2023

O pár dní na Slovensku začína vypínanie mobilnej 3G siete
Čo to znamená a koho sa to dotkne?
https://zive.aktuality.sk/clanok/eEmQNsa/o-par-dni-na-slovensku-zacina-vypinanie-3g-siete-co-to-znamena-a-koho-sa-to-dotkne/

Dočasné stiahnutie mobilného telefónu iPhone 12 z trhu pre nesúlad s nariadením EÚ
Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) požiadala Apple, aby stiahol iPhone 12 z francúzskeho trhu s účinnosťou od 12. septembra 2023. Merania ukázali, že špecifická miera absorpcie (SAR) prekračuje stanovené limity. Neschopnosť riešiť situáciu bude mať za následok stiahnutie zariadenia, ktoré už bolo sprístupnené spotrebiteľom
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/temporary-withdrawal-from-the-market-of-the-iphone-12-for-non-compliance-with-eu-regulation

TV Markíza odvysielala v tejto súvislosti nasledujúci príspevok:

Na tento príspevok sme reagovali, avšak bez odozvy:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/list-redaktorke-markizy/

Apple iPhone 12: Aktualizácia firmware spoločnosťou Apple po zistení prekročenia limitnej hodnoty SAR
Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) ukončila test aktualizácie firmware navrhnutej spoločnosťou Apple pre iPhone 12. Testy potvrdzujú, že softvér umožňuje tomuto zariadeniu rešpektovať lokalizovanú limitnú hodnotu SAR pre EU, a teda rešpektovať platné normy. ANFR požiadal Apple, aby zabezpečil aktualizáciu firmware na všetkých zariadeniach. Táto distribúcia umožní zrušiť zákaz uvádzania na trh.
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/apple-iphone-12-validation-of-apples-update-proposal-after-sar-limit-was-exceeded

Aféra iPhone 12: List prof. Toma Butlera redaktorovi časopisu Irish Examiner o zdravotných účinkoch žiarenia z mobilných telefónov
https://ehtrust.org/iphone-radiation-letter-by-prof-tom-butler-to-the-editor-irish-examiner-on-cell-phone-health-effects/

ANFR publikuje analýzu meraní SAR vykonaných v roku 2022
Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) publikuje analýzu meraní SAR (Specific Absorption Rate) vykonaných v roku 2022 na vzorke 102 mobilných telefónov 33 rôznych značiek. 8 telefónov prekročilo regulačné limity
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/lanfr-publie-lanalyse-des-mesures-de-das-realisees-en-2022

Neurochirurg varuje pacientov a rodičov detí pred nebezpečenstvom žiarenia z bezdrôtovej techniky
Na základe mnohých nezávislých štúdií je Dr. Baldwin z Barrow Neurological Institute a mnohí ďalší vedci presvedčení, že toto človekom vytvorené žiarenie, ktoré denne používame v domácnostiach, školách, podnikoch a dokonca aj v nemocniciach, je čiastočne zodpovedné za nedávny epidemický nárast výskytu niekoľkých druhov rakoviny centrálneho nervového systému, neurologické ochorenia a neurodegeneratívne poruchy.
Odporúča jednoducho odpojiť Wi-Fi a ďalšie bezdrôtové zariadenia na niekoľko hodín alebo niekoľko dní: veľa ľudí vidí okamžité zlepšenie svojho zdravia a pohody.

Psychológ: „Deti nepotrebujú smartfón, maximálne len telefón. Mali by sme si byť vedomí, že mobil nie je priateľ.“
V strese sa mnoho ľudí obráti na mobilné telefóny, aby sa rozptýlili a oddýchli si. Nie je to však oddych, ktorý nám sociálne siete poskytujú...
https://www.noen.at/melk/noen-gespraech-kids-brauchen-kein-smartphone-sondern-maximal-ein-telefon-384670069

Puzzle Schwannóm
Viedol mobil vo vrecku nohavíc k nádoru na stehne?
https://microwavenews.com/short-takes-archive/schwannoma-thigh


1.9.2023
AKTUALITY - JÚL/AUGUST 2023

Správa OSN: "Chýbajú dôkazy, že počítačové technológie podporujú vzdelávanie. Naopak, nadmerné sledovanie obrazoviek poškodzuje zdravie detí"
https://ehtrust.org/united-nations-report-little-evidence-that-digital-technology-supports-education-and-excessive-screentime-is-harmful-to-children/

Taliansko odmieta uvolniť limity rádiofrekvenčnej expozície pre 5G
Prísny štandard, ktorý bol kedysi považovaný za prekážku rozvoja 5G, nebude zosúladený s odporúčaním ICNIRP, aspoň zatiaľ nie
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
https://ehtrust.org/italy-refuses-to-loosen-wireless-radiation-limits-for-5g/

Účinky rádiofrekvenčného žiarenia na zdravie: chronický oxidačný stres
https://ehtrust.org/wireless-radiation-health-effects-chronic-oxidative-stress/

Početné analýzy ukázali, že väčšina hodnotených štúdií o vplyve bezdrôtových technológií na organizmus potvrdzuje biologické účinky
https://ehtrust.org/the-majority-of-studies-on-critical-health-endpoints-finds-effects-from-wireless-frequencies/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Horná hranica pre širokopásmové narušenie magnetickej orientácie u nočných sťahovavých spevavcov", PNAS, júl 2023. "Výsledky poskytujú presvedčivý dôkaz, že magnetický kompas sťahovavých vtákov funguje na základe mechanizmu radikálového páru obsahujúceho flavín."
https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2301153120

"Vplyv slabých rádiofrekvenčných (RF) a statických magnetických polí na kľúčové signálne molekuly, vnútrobunkové pH, membránový potenciál a rast buniek v bunkách fibrosarkómu HT-1080", Scientific Reports, august 2023. Slabé RF a statické magnetické polia "môžu mať dôležité klinické dôsledky na starnutie, rakovinu, artritídu a Alzheimerovu chorobu"
https://www.nature.com/articles/s41598-023-41167-5

"Mamografia pomocou nízkofrekvenčných EMP s hlbokým učením", Scientific Reports, august 2023. Nový systém pracujúci na frekvencii 200 MHz pomáha zistiť anomálie vo vnútri ľudského ženského prsníka. Dokáže odhaliť nielen nezhubné a zhubné nádory, ale aj ich veľkosť a umiestnenie. "Pozoruhodné je, že modely hlbokého učenia dosiahli veľmi vysokú presnosť klasifikácie."
https://www.nature.com/articles/s41598-023-40494-x


2.7.2023
AKTUALITY - JÚN 2023

Ako peniaze a moc dominujú výskumu rádiových frekvencií
Rozhovor s popredným výskumníkom Henrym Laiom
https://microwavenews.com/news-center/how-money-and-power-dominate-rf-research

Vplyv bezdrôtovej technológie na divokú faunu a životné prostredie
Odborný webinár o vede, politike a práve

ICNIRP stále riadi RF projekt vo WHO
japonsko-korejský "NTP Lite" na programe
https://microwavenews.com/short-takes-archive/icnirp-still-runs-rf-who

"NTP Lite": priebežná správa
Brífing na zasadnutí WHO RF v Ženeve
https://microwavenews.com/short-takes-archive/korean-briefing-%E2%80%98ntp-lite%E2%80%99

Ako vplýva rádiofrekvenčné žiarenie a elektromagnetické pole nízkych frekvencií na človeka?

SCHEER opätovne potvrdzuje používanie limitov ICNIRP
Vedecký výbor EK pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER):
"Stanovisko k potrebe revízie príloh v odporúčaní Rady 1999/519/ES a smernici 2013/35/EÚ vzhľadom na najnovšie dostupné vedecké dôkazy, týkajúce sa rádiových frekvencií (100 kHz - 300 GHz)"
Účinne odmieta štúdie NTP, Ramazzini a Lerchl na zvieratách. Nevidí potrebu chrániť verejnosť a pracovníkov pred možnými dlhodobými účinkami rádiofrekvenčného žiarenia
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-06/scheer_o_044.pdf


VEDECKÝ MATERIÁL

Epigenetické účinky žiarenia z mobilných telefónov
Štúdia Analýza globálnych zmien metylácie DNA v ľudských keratinocytoch bezprostredne po vystavení rádiofrekvenčnému poľu s frekvenciou 900 MHz, publikovaná v časopise Bioelectromagnetics, zistila epigenetické účinky 114 génov, ktoré boli "významne rozdielne metylované" v ľudských kožných bunkách po jednorazovom, hodinovom vystavení veľmi slabému 900 MHz žiareniu - frekvencii bežne používanej v bezdrôtovej komunikácii. Expozícia bola veľmi nízka, menej ako 0,01 W/Kg
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.22439
https://ehtrust.org/new-study-epigenetic-effects-from-cell-phone-radiation/

"Majú EMP používané v telekomunikáciách vplyv na voľne rastúce druhy rastlín?
Kontrolná impaktná štúdia v teréne"
, Ecological Indicators, jún 2023
Niektoré špecifické druhy divorastúcich rastlín vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu (~867 MHz pri 10-20 mW/m2) vykazovali "trvalé a nezvratné" poškodenia
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23004090