ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 134 / 1042671
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.5.2024
AKTUALITY - APRÍL 2024

Predsedníčka OZ "Elektrosmog a zdravie" kandiduje do europarlamentu
na kandidátnej listine č.6 strany Spájame Občanov Slovenska - www.SOSK.sk. Z druhého miesta sa uchádza o Vaše hlasy za SILNEJŠIU, OBČIANSKU, SUVERÉNNU Európu. Medzi jej priority patrí budúcnos pre naše deti s právom by offline a s právom na prirodzené životné prostredie bez škodlivého žiarenia. Celý program nájdete na https://petrabertova.sk/priority-pre-eurovolby-2024/ alebo na https://www.elektrosmogazdravie.sk/eurovolby-2024/

Medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny (IARC) opä po 5 rokoch požiadala o preskúmanie rizika rakoviny spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením, termín sa posúva
Rádiofrekvenčné žiarenie je jedným z približne stovky faktorov, ktoré sú uvedené na zozname "s vysokou prioritou" na hodnotenie v nasledujúcich piatich rokoch 2025 - 2029
https://microwavenews.com/news-center/iarc-again-advised-review-rf-cancer-risk

Návrh pravidiel pre zákaz mobilov na slovenských školách je na svete


Európania pre bezpečné pripojenia:
Registrácia na konferenciu o elektrohypersenzitivite (EHS) v dňoch 28. - 30. júna 2024
 
https://esc-info.eu/en/test-registration-for-the-ehs-conference-from-june-28-30-2024/

Rozširovanie 5G sietí na Slovensku: Čo treba vedie o zmenách (otázky a odpovede)
Magazín Živé denníka Aktuality opä priniesol tendenčné články a videá na tému "5G", plné neprávd, amatérizmu a spochybňovania vedeckého výskumu
https://zive.aktuality.sk/clanok/uir8Hjt/masivne-rozsirovanie-5g-nove-technologie-aj-velke-spajanie-velke-zmeny-pre-slovenske-mobilne-siete/

https://zive.aktuality.sk/clanok/xWvJ7nh/rozsirovanie-5g-sieti-na-slovensku-co-treba-vediet-o-zmenach-otazky-a-odpovede/

Seminár "Healthy Home"
Vᚠdomov môže by kžúčom k zdraviu! Trpíte bolesami hlavy, svalov, astmou, alergiami, upchatým nosom alebo zápalovým či imunitným ochorením? Čo ak je zdrojom problémov Vᚠdomov?
Odhažte skryté zdravotné hrozby vo Vašich obytných priestoroch - od nahromadených toxických látok až po nebezpečenstvá prenášané vzduchom. Naučte sa vytvori pre Vás a Vašu rodinu domov, ktorý podporuje zdravie.
Bezplatná online registrácia na víkend 3. - 5. mája 2024
https://healthyhome.byhealthmeans.com/

"Ponorení do nebezpečenstva"
Šokujúce expozičné riziká, ktoré na nás číhajú v náhlavnej súprave virtuálnej reality
https://greenmedinfo.com/content/immersed-danger-shocking-emf-risks-lurking-your-vr-headset

Nový web "Healthy Tech at Home"
Bezpečné technológie pre naše deti
Čo hovoria lekári, vedci a odborníci na verejné zdravie o žiarení z bezdrôtových zariadení a naliehavej potrebe chráni deti
https://healthytechhome.org/

Štúdio QS24: "Elektrosmog - neviditežné nebezpečenstvo"
Elektrosmog môže by skutočne odtabuizovaný. Nie sú to prázdne reči, ale pravdy, ktoré boli dokázané v dvojito zaslepených, randomizovaných štúdiách...

"Disconnect": Vedecké riešenia pre bezpečnejšie technológie
Dr. Devra Davis prináša presvedčivý varovný príbeh, ktorý je podporený rastúcim počtom dôkazov týkajúcich sa alarmujúcich nových vedeckých poznatkov o mobilných telefónoch, iných bežne používaných zariadeniach vyžarujúcich mikrovlny a technológii 5G, ktorá sa v súčasnosti buduje po celom svete - to všetko s obmedzeným testovaním bezpečnosti! Rozšírené vydanie z roku 2024 nadväzuje na prvé vydanie z roku 2010, pridáva najnovšie štúdie, ktoré zdôvodňujú a potvrdzujú riziká žiarenia "navzájom poprepájaného sveta". Publikáciu je možné zakúpi tu:
https://www.amazon.com/Disconnect-scientists-solutions-safer-technology/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Žiarenie z mobilných telefónov pôsobí genotoxicky a výrazne zosilňuje účinky gama žiarenia v žudských bunkách", D. Panagopoulos, 2024
"U buniek vystavených ionizujúcemu gama žiareniu, ktoré boli vopred exponované 15-minútovým mikrovlnným požom z mobilného telefónu, sa výrazne zvýšil počet aberácií. Expozícia EMP s výkonovou hustotou  136-krát nižšou, než predstavuje bezpečnostný limit Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením - ICNIRP, výrazne zvýšila genotoxické pôsobenie gama žiarenia. Keďže gama žiarenie sa v rovnakých dávkach používa na diagnostické a terapeutické účely, osoby by si mali by vedomé zvýšeného rizika počas obdobia liečby. Pacientom, ktorí sú vystavení diagnostickej alebo terapeutickej liečbe ionizujúcim žiarením, by sa malo obozretne odporuči, aby sa vyhýbali používaniu bezdrôtových komunikačných zariadení (mobilné telefóny, Wi-Fi, atď.) počas niekožkých dní pred, počas a po takejto liečbe. Lekári by mali by osobitne poučení o rizikách antropogénneho vystavenia EMP."
https://elektrosmog-info.voxo.eu/video/Panagopoulos - Mob phone and gamma radiation HPBLs-2024 sk.pdf

"Vplyv špecifického EM žiarenia na bdelos myší", PNAS (Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences), 2024
"Zmena spánkového správania vplyvom elektromagnetických polí závisí nielen od nosnej frekvencie, ale aj od frekvencie a spôsobu modulácie."
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2313903121


1.4.2024
AKTUALITY - MAREC 2024

List odborníkov proti oslabeniu prísneho limitu rádiofrekvenčného žiarenia v Taliansku
Priemysel vidí limitnú hodnotu ako prekážku rozvoja 5G, snaží sa ju zosúladi s ICNIRP
Medzinárodná komisia pre biologické účinky elektromagnetických polí (ICBE-EMF) sa obrátila na talianskych vládnych predstavitežov s listom, v ktorom podporila prísny expozičný limit 6 V/m. V liste vyjadruje komisia "vežké obavy", že norma by mohla by oslabená. Podpísali ho Ronald Melnick, predseda ICBE-EMF a Elizabeth Kelleyová, výkonná riaditežka tejto organizácie. Melnick bol pred odchodom do dôchodku vedúcim toxikológom v americkom NTP. Navrhol štúdiu NTP o karcinogenite spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením na zvieratách.
ICBE-EMF to Italian officials.English.Mr13.2024.pdf

RTVS: Do kríža - "Zákaz mobilov na školách"
Aká má by regulácia mobilov na školách? Plošný zákaz alebo skôr čiastková regulácia?
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/454706

Pridežovanie frekvencií pre operátorov:
Telekomunikačný úrad mení stratégiu, ruší aukciu

Úrad v súčasnej dobe stále uvažuje aj nad doplnením o frekvenčné pásma 1500 MHz a 26 GHz
https://zive.aktuality.sk/clanok/ZRevzv1/pridelovanie-frekvencii-pre-operatorov-telekomunikacny-urad-meni-strategiu-rusi-aukciu-co-ju-nahradi/

Štúdia "NTP Lite": aktualizácia z Japonska
Podža článku, ktorý bol prezentovaný na výročnom stretnutí Toxikologickej spoločnosti v americkom Salt Lake City (UT), japonská skupina, ktorá uskutočnila čiastočné opakovanie štúdie NTP o karcinogenite spôsobenej rádiovými vlnami, nezaznamenala genotoxické účinky u samcov potkanov vystavených žiareniu s moduláciou CDMA na frekvencii 900 MHz s intenzitou 4 W/Kg
https://www.toxicology.org/events/am/AM2024/index.asp

Štúdia Mobi-Kids: štvrtý expert tiež skrýva svoj konflikt záujmov
Japonský odborník Masao Taki je štvrtým autorom štúdie Mobi-kids (ktorá analyzuje vplyv bezdrôtových telefónov na riziko vzniku nádorov mozgu u mladých žudí), ktorý neoznámil svoj potenciálny konflikt záujmov s priemyslom mobilných telefónov ani svoje členstvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) do roku 2008
https://phonegatealert.org/en/mobi-kids-a-fourth-expert-the-japanese-masao-taki-also-conceals-his-conflicts-of-interest/

"Autá ako vyzvedači"
TV Markíza odvysielala spravodajský príspevok, ktorý možno chápa ako hrozbu každej novšej technológie, o ktorej informujeme v súvislosti s bezdrôtovými technológiami aj my - "by sledovaný vždy a všade". Či už ide o automobily, vysávače, hračky, alebo akúkožvek inú "smart" techniku. A zďaleka to nie je len problém čínskych výrobkov.


VEDECKÝ MATERIÁL

"Elektromagnetická indukcia a amplitúda elektrického poža má v súvislosti s liečbou nádorov rôzne účinky v rôznych bunkových líniách gliómov", American Journal of Cancer Research
"Súhrnne sme ukázali, že vplyv elektromagnetických liečebných polí môže prinies vežmi rôznorodé účinky na expresiu génov v rôznych líniách kmeňových buniek GBM."
Odhalenie_heterogennych_ucinkov_liecebnych_poli_na_gliomove_bunky.pdf

"Zdravotné a environmentálne účinky rádiovej telemetrie a sledovacích zariadení na vožne žijúce zvieratá - stav vedy a najlepšie postupy riadenia", Frontiers in Veterinary Sciences
"Musíme si vážne položi otázku, či pokračujúce používanie rádiových sledovacích zariadení, výstroja a technológií stojí za ich vplyv na druhy, ktorých populácie sa údajne snažíme chráni a udržiava."
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2024.1283709/full

"Zmeny vo výžive včiel medonosných po vystavení RF EMP", The European Zoological Journal
"RF EMP narúšajú výživu včiel medonosných. Zmeny analyzovaných ukazovatežov môžu ma dlhodobé účinky."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2024.2308550

"Interakcie medzi elektromagnetickým žiarením a biologickými systémami", iScience
Vežká recenzia z Číny s viac ako 230 odkazmi
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(24)00422-X

"Používanie mobilných telefónov a riziko mozgových nádorov - COSMOS, prospektívna kohortová štúdia", Environment International
"Naše zistenia naznačujú, že kumulatívne množstvo používania mobilných telefónov nie je spojené s rizikom vzniku gliómu, meningeómu alebo akustického neurómu." Napriek tomu sa zdá, že v tých istých krajinách COSMOS sa potvrdzujú nevysvetlitežné správy o náraste počtu GBM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024001387

"Štúdia účinkov neionizujúceho žiarenia vyžarovaného vysielačmi siete mobilných telefónov v testovacom systéme Allium cepa", hodnotenie monitorovania životného prostredia. Guru Nanak Dev University, India
Korene cibule vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu od 1 do 13 ľW/cm² z vysielačov mobilnej siete vykazovali "zvýšenie oxidačného stresu a genotoxicity". Čím vyššia bola expozícia, tým väčší bol účinok. Úrovne sú rádovo nižšie ako väčšina expozičných limitných hodnôt.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-024-12435-2

"Neurologické ochorenia a národná bezpečnos", JAMA
Ostro formulovaný úvodník o dvoch nových štúdiách NIH o Havanovom syndróme od Davida Relmana zo Stanfordskej univerzity
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2816534


1.3.2024
AKTUALITY - FEBRUÁR 2024

Národný toxikologický program v USA končí s výskumom rádiových frekvencií
Sžúbené štúdie o mechanizmoch neboli nikdy vykonané
https://microwavenews.com/news-center/ntp-quits-rf

Počet mozgových nádorov v USA stúpa: dôsledok používania mobilných a bezdrôtových telefónov
Počet nádorov hlavy a krku súvisiacich s používaním mobilných telefónov sa v USA od roku 2000 zvýšil
https://www.saferemr.com/2015/05/brain-tumor-rates-are-rising-in-us-role.html

Komisár pre deti považuje za nevyhnutnú celoplošnú reguláciu mobilov v ZŠ a SŠ
Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje za nevyhnutné pristúpi k celoplošnej regulácii mobilov v základných a stredných školách. Zlepšila by sa tým podža neho výučba aj ochrana detí, napríklad pred kyberšikanou. Doterajšiu formu, ktorá prenecháva reguláciu mobilov na jednotlivé školy, považuje za nedostatočnú a nesystémovú. Vyzýva preto kompetentné orgány, aby téme venovali viac pozornosti. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti (ÚKPD)
https://www.hlavnespravy.sk/miklosko-povazuje-za-nevyhnutnu-celoplosnu-regulaciu-mobilov-v-zs-a-ss/3396322

Školy bez telefónov. Ministerstvo školstva chce zavies ich plošný zákaz
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/882353-skoly-bez-telefonov-minister-drucker-chce-zaviest-ich-plosny-zakaz

Pridajte sa k výzve za reguláciu mobilov na školách
https://www.komisarpredeti.sk/agenda/pridajte-sa-k-vyzve-za-regulaciu-mobilov-na-skolach/


1.2.2024
AKTUALITY - JANUÁR 2024

Francúzsky inštitút ANFR zistil, že ďalší smartfón prekračuje emisný limit rádiových vĺn
https://ehtrust.org/french-government-finds-another-smartphone-emits-excessive-radiation/

Americká stredná škola chráni učebne pred žiarením zo základňových staníc mobilnej siete
https://ehtrust.org/a-public-high-school-shielding-classrooms-from-cell-tower-radiation/

Národný onkologický inštitút USA:
Žiadne údaje o zdravotných dopadoch z expozície rádiofrekvenčnému žiareniu zo základňových staníc, mobilných telefónov alebo bezdrôtových zariadení
Inštitút neponúka bezpečnostné záruky pre 5G
https://ehtrust.org/the-u-s-national-cancer-institute-no-safety-data-on-health-effects-of-cell-towers-cell-phones-or-wireless-radiation/

Pripomienky pre vedecký výbor Európskej komisie pre zdravie, životné prostredie a vznikajúce riziká na tému elektromagnetických polí, zdravia a životného prostredia
https://ehtrust.org/comments-to-the-european-commission-scientific-committee-on-health-environmental-and-emerging-risks-on-emf-health-and-environment/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Metaanalýza rizika vzniku nádorov slinných žliaz v súvislosti s používaním mobilných telefónov: dôležitos správneho posúdenia expozície", Reviews of Environmental Health, Australia
"Táto metaanalýza nezistila žiadnu významnú súvislos medzi používaním mobilných telefónov a nádormi slinných žliaz. Výsledky však boli náchylné na skreslenie a založené na nedostatočnom posúdení expozície, čo znemožňuje vyvodenie jednoznačných záverov."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0055/html


1.1.2024
AKTUALITY - DECEMBER 2023

Francúzska investigatíva:
Žiarenie z mobilných telefónov prekračuje bezpečnostné limity a výskum preukazuje karcinogénne účinky a poškodenie DNA
iPhone 12 bola len špička žadovca, iné smartfóny majú tiež problém. Medzi výrobcami, ktorých kontrolná agentúra identifikovala, nájdeme najmä Alcatel, Wiko, Huawei, Xiaomi, či dokonca Samsung a Motorolu...
...A pokiaž je štandard SAR stále referenčnou metódou na odhad rádiofrekvenčných emisií z telefónu, nie je to o nič menej kontroverzné. Od 90-tych rokov 20. storočia vydala Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) „odporúčania“ týkajúce sa limitov, ktoré sa nesmú prekroči, aby boli chránení užívatelia týchto zariadení. Problém je v tom, že táto medzinárodná komisia a jej "odporúčania" uznávajú len jeden hlavný efekt: tepelný efekt. Tieto "odporúčania", „ktoré boli prijaté takmer na celom svete, boli preto stanovené bez zohžadnenia biologických účinkov“, vysvetžuje Clément Goutelle, novinár a zakladatež investigatívneho média La Brèche. "A Francúzsko sa obmedzuje na (odporúčané) normy ICNIRP, ktoré chránia obyvatežstvo len pred tepelnými účinkami.“
Okrem toho, "obmedzi sa na tepelné účinky" znamená ignorova významnú čas vedeckej literatúry za posledných 30 rokov na túto tému: z viac ako 30 000 štúdií identifikovaných agentúrou ANSES vežká čas preukazuje, že vystavenie rádiofrekvenciám spôsobuje škodlivé biologické účinky... a najmä karcinogénne riziká...
https://www.radiofrance.fr/franceinter/derriere-l-iphone-12-d-autres-smartphones-trop-puissants-6537744

Revízia organizácie ICNIRP: Užšie prepojenie s projektom WHO o EMP
Sedem nových komisárov
Akimasa Hirata sa stane novým vedúcim
https://microwavenews.com/news-center/icnirp-revamp-closer-ties-who-emf-project

Taliansky limit 6 V/m pre rádiofrekvenčné pásma sa zdá by zatiaž neohrozený
Prísny štandard, ktorý bol kedysi považovaný za prekážku rozvoja 5G, nebude zosúladený s ICNIRP, aspoň nie teraz
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

Prelom: biológovia a odborníci na elektromagnetické žiarenie vo vožnej prírode vyzývajú na celosvetové opatrenia týkajúce sa vožne žijúcich živočíchov a žiarenia z bezdrôtových zariadení
https://ehtrust.org/breaking-wildlife-biologists-and-radiation-experts-call-for-worldwide-action-on-wildlife-and-wireless-radiation/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.3c00795

Rusko a Švédsko zakazujú mobilné telefóny v školách
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grundskolan-ska-bli-helt-mobilfri--rnjsht
https://www.themoscowtimes.com/2023/12/06/russias-state-duma-bans-cell-phones-in-school-classrooms-a83333

Vypínanie 3G siete Orangeu: Proces potrvá len mesiac
https://zive.aktuality.sk/clanok/s4NEub1/vypinanie-3g-siete-orangeu-proces-potrva-len-mesiac-pozrite-si-kompletny-harmonogram/

O2 začne budúci mesiac vypína 3G sie. Celý proces potrvá vežmi dlho
https://zive.aktuality.sk/clanok/I0xyZvS/o2-zacne-buduci-mesiac-vypinat-3g-siet-cely-proces-potrva-velmi-dlho/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Rádiofrekvenčné pole z technológie 4G ovplyvňuje reprodukčné, hepatálne, renálne a hematologické parametre"
Výsledky ukázali významné zníženie životaschopnosti spermií a zmeny v histológii pečene, obličiek, semenníkov a iných reprodukčných orgánov v exponovanej skupine potkanov. U exponovaných potkanov sa pozorovala aj znížená hladina testosterónu, celková antioxidačná kapacita a mitochondriálna funkcia spermií. Okrem toho sa u nich  zvýšila peroxidácia lipidov v spermiách a abnormality spermií. Hematologické parametre, ako hemoglobín, červené krvinky (RBC) a objem erytrocytického koncentrátu (PCV), dosiahli u exponovaných potkanov významný nárast.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-31367-x

Prípadová štúdia: "U oboch rodičov a ich troch detí sa počas dovolenky v blízkosti vysielača 5G (v pásme 3.7 GHz) objavili príznaky mikrovlnného syndrómu"
https://cz24.news/studie-5g-zpusobuje-extremni-neurologicke-poskozeni-u-deti/
Originálny materiál v slovenskom preklade: ACMCR-v12-2046-1_sk.pdf

Expozimetrické porovnanie emisií mobilných telefónov: Analýza signálov 5G verzus 4G pomocou štatistiky a klasifikácie pomocou konvolučných neurónových sietí
"Naše výsledky ukázali, že:

  • Intenzita EM poža vo vzdialenosti 10 cm od telefónu bola vyššia pre emisie 5G-FR1 ako pre 4G, v priemere o 60 %. Žiadna z hodnôt neprekročila normatívne úrovne pre bezpečnos osôb. Najväčší rozdiel medzi technológiami zodpovedal emisiám pri streamovaní internetového videa, kde bola intenzita poža 3x vyššia u 5G ako u 4G
  • Činitele výkyvu amplitúdy boli vyššie pre emisie 5G-FR1 ako pre emisie 4G; najvyšší rozdiel (takmer dvojnásobný) sa vyvinul počas kontinuálneho sahovania súborov, zatiaž čo najnižší rozdiel bol pozorovaný počas streamovania internetového videa
  • Výskyt výkonových špičiek sa oveža častejšie objavil pri emisiách 5G-FR1 ako pri emisiách 4G a rozdiel až 9.5 dB oproti strednému výkonu sa vyskytol pri emisiách 5G v porovnaní s emisiami 4G

Zaznamenané spektrogramy vykázali zvláštnosti, ktoré výborne zachytil a zhodnotil algoritmus hlbokého učenia YOLO v7. Dosiahli sme vynikajúce miery rozpoznávania a klasifikácie pre každú technológiu a každú kategóriu mobilných aplikácií zvl᚝ s minimom tréningu."
https://www.mdpi.com/2227-7080/11/5/113

"Rádiové sledovacie systémy vysielajú vlny impulzného charakteru, ktoré by mohli ovplyvni zdravie zvierat a ovplyvni ich orientáciu"
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138123001917

"Biologické účinky magnetických búrok a magnetických polí vežmi nízkych frekvencií"
Vežký prehžad s 362 odkazmi z Prochorovovho ústavu všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve
https://www.mdpi.com/2079-7737/12/12/1506