ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 141 / 816325
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.8.2021
AKTUALITY - JÚN/JÚL 2021

Sociálny a ekologický dopad ekosystému 5G (diskusia na pôde EU)
Ciežom stretnutia bolo reagova na obavy občianskej spoločnosti EÚ v súlade s požiadavkami občanov na objasnenie sociálnych a environmentálnych dôsledkov technologického ekosystému 5G, najmä:
 • identifikova návrhy na zlepšenie legislatívneho rámca
 • zamyslie sa nad potrebou vytvori nové bezpečnostné normy na základe kumulatívnej expozície
 • zlepši postupy miestneho plánovania zavedením nových špecifických limitov pre emisie elektromagnetického poža (EMP)
 • rieši potrebu vzdeláva obyvatežstvo o nadužívaní technológií a znečistení elektromagnetickým požom generovaným anténami a akýmkožvek prenosným zariadením pripojeným ku komunikačnej sieti

Prezentéri:
• Eric van Rongen, podpredseda ICNIRP za projekty pre ochranu životného prostredia voči EMP
• Madalina Apostol, hovorca koalície STOP 5G Rumunsko + Maurizio Martucci zo STOP 5G Rumunsko
• Lise Fuhr, generálna riaditežka Európskej asociácie telekomunikačných operátorov
• Peter Stuckmann, vedúci úseku európskej komisie pre budúcnos komunikačných systémov
https://www.eesc.europa.eu/sk/agenda/our-events/events/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem

Telekom netradične rozširuje 5G sie. Pokryl už niekožko obcí v okolí Bratislavy
https://zive.aktuality.sk/clanok/rj9l3r0/telekom-opat-rozsiruje-5g-pridava-aj-novu-znacku-telefonov-s-podporou-najnovsich-sieti/

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (posledná čas)
77 - 5G Zhrnutie
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Podža známeho vedca je celosvetový orgán ICNIRP, ktorý stanovuje normy pre EMP, nespožahlivý a skorumpovaný
Holandská rada pre zdravie posudzuje piatu generáciu mobilných sietí 5G z pohžadu rizík bezdrôtovej komunikácie a rakoviny
https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm

IARC o RF: Čo ďalej?
Niektorí členovia spochybňujú základ pre "možné" riziko rakoviny z RF zdrojov
Nevyriešené trendy v prípade agresívnych nádorov mozgu
https://microwavenews.com/news-center/iarc-rf-whats-next

Milimetrové vlny a mikrovlnné žiarenie majú intenzívne penetračné účinky: biológia a fyzika
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0090/html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043892/

Nová iniciatíva proti expozícii z mobilných sietí vo Švajčiarsku
Politici viacerých strán požadujú, aby antény nevyžarovali do budov
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/neue-initiative-gegen-handy-strahlung-ld.1637298?reduced=true

Lekári varujú: Za krátkozrakos môžu mobilné telefóny
https://www.giga.de/news/smartphones-kurzsichtigkeit/

Amazon chce pomocí radaru sledovat spánek uživatelů. Bez hodinek, bez podložky a jiných obstrukcí
https://www.zive.cz/clanky/amazon-chce-pomoci-radaru-sledovat-spanek-uzivatelu-bez-hodinek-bez-podlozky-a-jinych-obstrukci/sc-3-a-211180/default.aspx

Žaloba voči firme Nissan Leaf o náhradu škody vo výške 10 miliónov USD, spôsobenej elektromagnetickým žiarením
https://www.carcomplaints.com/news/2021/nissan-leaf-electromagnetic-radiation-lawsuit.shtml

Náklady na "inteligentné" mestá zahŕňajú kybernetickú bezpečnos, elektronický odpad a znečistenie životného prostredia
https://ehtrust.org/the-cost-of-smart-cities-include-cybersecurity-e-waste-environment-and-pollution/

Blog izraelského denníka The Times:
"Žalostný príbeh o mikrovlnnej expozícii"

https://blogs.timesofisrael.com/the-sorry-story-of-cell-phone-radiation-exposure-how-did-we-get-here-part-i

"Umenie konšpirácie a 5G"
https://blogs.timesofisrael.com/the-art-of-conspiracy-and-5g/


1.6.2021
AKTUALITY - APRÍL/MÁJ 2021

Orange spustil 5G sie v Bratislave a Banskej Bystrici
https://zive.aktuality.sk/clanok/g0d8w6p/orange-spustil-5g-siet-v-dvoch-mestach-je-za-extra-priplatok-teoretickym-maximom-je-13-gbits/

4ka spustila 5G sie v Bratislave
https://zive.aktuality.sk/clanok/152330/4ka-spustila-5g-siet-v-bratislave-na-83-vysielacoch-vieme-viac/

Správy RTVS: O 5G sa šíri mnoho dezinformácií
Začiatkom mája 2021 odvysielala RTVS tento tendenčný príspevok:
Mobilní operátori postupne spúšajú 5G siete. Potrebuje ich najmä priemysel. Jednotlivcom zabezpečí vyššie prenosové rýchlosti. Kým sa stanú realitou, uplynie ešte niekožko rokov. Na Slovensku, aj v ďalších krajinách poču protestné hlasy. Na internete sa šíria dezinformácie. Petíciu proti 5G podpísalo u nás vyše 16 tisíc žudí. Organizátori si trúfajú na 100 tisíc podpisov

Panel Európskeho parlamentu pre budúcnos vedy a techniky (STOA)
31. mája sa uskutočnil už v poradí druhý seminár EU parlamentu na tému
„Vplyv 5G na zdravie“ a „Vplyv 5G na životné prostredie“
STOA členovia:

Eva KAILI, Michele Rivasi, Ivo Hristov
Prezentéri:
Fiorella Belpoggi, Ramazzini Institute, Bologna, Italy - prezentácia
Arno Thielens, Ghent University - imec, Ghent, Belgium - prezentácia
Julia Köberlein, Bernhard Scholz, Kontextlab, Munich, Germany - prezentácia
Diskutéri:
Joachim Schüz, International Agency for Research on Cancer, WHO, France
Kurt Straif, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Spain
Martin Vácha, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Interaktívna 5G mapa vzahov a väzieb
https://map.sciencemediahub.eu/5g

V Taliansku je ohrozená platnos limitných úrovní RF polí 6 V/m
Prísny štandard je považovaný za bariéru rozvoja 5G
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (5 častí)
67 Je 5G "zelená" a bezpečná?
69 Finančná a digitálna bezpečnos 5G
71 Antény - výskum, meranie a výstavba
73 Mind control
75 Možnosti ochrany pred EM žiarením
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Reštrikcie použivania Wi-Fi na školách v rôznych krajinách sveta
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf

Reštrikcie umiestňovania základňových staníc a implementácie 5G technológie v rôznych krajinách sveta
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Color-5G-cell-tower-policy-EHT-23.pdf

Investigatíva Washington Spectator: Bezdrôtové riziká
Ak veríte tomu, že je Vᚠmobilný telefón bezpečný, zamysleli ste sa nad tým, prečo tomu veríte? Sú bezdrôtové technológie naozaj bezpečné, alebo ide len o starostlivo vybrané správy, ktoré sa šíria v médiách?
https://washingtonspectator.org/wireless-hazards/

V politike radiačnej ochrany dominuje nevedecká lobistická organizácia ICNIRP previazaná s priemyslom
https://ehtrust.org/radiation-protection-policy-dominated-by-industry-tied-unscientific-lobby-organization-icnirp/

Bývalý prezident Microsoft Canada spochybňuje tvrdenia telekomunikačného priemyslu o bezpečnosti 5G
https://ehtrust.org/former-microsoft-canada-president-challenges-telecom-on-5g-safety/

Podcast: Profesor Olle Johansson: Obava o budúcnos
https://techwellness.com/blogs/news/thriving-with-technology-podcast-professor-olle-johansson-the-og-emf-researcher-is-worried-about-the-future

Nemecko: Lekári požadujú chráni deti pred digitálnymi médiámi
https://ehtrust.org/germany-doctors-demand-digital-media-protections-for-children/

Nová štúdia: Prehžad účinkov oxidatívneho stresu
Konzistentný dôkaz v experimentálnom výskume
https://ehtrust.org/major-new-review-of-oxidative-stress-consistent-evidence-in-experimental-research/

Deti a smartfóny: nepriaznivé zdravotné účinky
Príručka pre rodičov
https://ehtrust.org/kids-and-smartphones-a-warning-for-parents-about-harmful-impacts/

Aktuálny stav výskumu vplyvu žiarenia mobilných telefónov na kvalitu spermií
Systematický prehžad a metaanalýza štúdií na človeku a zvieratách
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121005340

Americkí vedci a odborníci poukazujú na zdravotné účinky bezdrôtovej technológie a mobilných telefónov
https://ehtrust.org/us-government-scientists-on-health-effects-of-cell-phones-and-wireless/


1.4.2021
AKTUALITY - FEBRUÁR/MAREC 2021

2021 Otvorený list Svetovej zdravotníckej organizácii za prísnejšie, ochranné expozičné limity
https://ehtrust.org/2021-letter-to-world-health-organization-for-more-protective-emf-exposure-limits/

Švajčiarsko: Doctors for the environment: Tlačová správa o 5G technológii
https://ehtrust.org/switzerland-doctors-for-the-environment-press-release-on-5g-wireless/

Čína zakázala používanie smartfónov vo všetkých základných a stredných školách
https://ehtrust.org/china-bans-smartphones-in-all-primary-and-secondary-schools/

Ako priemysel a vlády krajín skresžujú a ohýbajú fakty o nebezpečenstvách bezdrôtových technológií
Dezinformácie a polopravdy zo strany priemyslu a priemyslom podporovaných vládnych agentúr a médií
https://ehtrust.org/5g-wireless-and-cell-phone-product-protection-firms/

Slovensko sa má tiež čím pochváli... pozitívna propaganda dnešných dní:
TV Markíza - prichádzajú nové 5G siete

Zive.sk: "Vežká analýza všetkých štúdií k bezpečnosti 5G: Závery vedcov neprekvapili"
Podplatená veda? Autormi analýz sú súčasní a/alebo bývalí členovia komisie ICNIRP. Neprekvapili. S prehžadom zmietli výsledky výskumu vedeckých tímov za posledných 30 rokov z dôvodu "doposiaž neuskutočnenej nezávislej replikácie" alebo "neadekvátnej vyhodnocovacej metódy". Názov článku a témy štúdie je zavádzajúci, publikovaná analýza posudzuje len štúdie milimetrových vĺn, nie technológiu "5G". Viaceré mainstreamové médiá sa vďačne tejto analýzy chytili s vežkou pompéznosou, na rozdiel od publikovania akejkožvek štúdie, ktorá potvrdzuje opak. Ale veď je to napokon úplne prirodzené...
https://zive.aktuality.sk/clanok/151819/velka-analyza-vsetkych-studii-k-bezpecnosti-5g-zavery-vedcov-neprekvapili
https://techbox.dennikn.sk/temy/dalsie-vyskumy-potvrdili-ze-5g-technologie-neskodia-ludom/
https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6

Mobilné telefóny a riziko onkologických ochorení: ICNIRP a "taktika ich vedy"
https://ehtrust.org/cellular-phone-use-and-risk-of-tumors-is-icnirp-war-gaming-the-science/

ICNIRP, SCENIHR, WHO EMF, IARC...
Kto je komu podriadený a kto za koho kope? Konflikt záujmov?
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/the-scientists-and-the-organisations

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (5 častí)
58 Netepelné účinky EM žiarenia
60 Senzitivita žudí na EM žiarenie
61 Zdravotné vplyvy EM žiarenia
63 Právny rámec a petícia
65 Proti 5G v zahraničí
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Netermálne biologické účinky milimetrových vĺn
Rozhovor s doc. I. Belyaevom, vedúcim katedry rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave, expertom na výskum biologických účinkov RF EMP, mikrovĺn a milimetrových vĺn od roku 1986, pre kanadský magazín La Maison, Zhovára sa André Fauteux

Prominentný vedec spája žiarenie mobilných telefónov s mozgovými nádormi
https://www.publicnewsservice.org/2021-03-24/health/prominent-scientist-links-cellphone-radiation-to-brain-tumors/a73655-1

"Existuje vysoká pravdepodobnos, že elektromagnetické pole vyžarované z mobilných telefónov zapríčiňuje vznik mozgových nádorov", tvrdí vedec Národného toxikologického programu USA v odbornej správe pre súdny dvor
https://ehtrust.org/high-probability-that-cell-phone-radiation-causes-brain-tumors-says-32-year-us-government-scientist-cdc-and-national-toxicology-program-in-expert-report-to-court/

Nemecký súd sa usiluje umlča neoblomného kritika štúdií RF DNA Alexandra Lerchla a jeho neopodstatnené tvrdenia o vykonštruovaných záveroch viedenského laboratória Franza Adlkofera
13-ročnej dezinformačnej kampani bude možno čoskoro koniec
https://microwavenews.com/news-center/german-court-moves-silence-critic-rf-dna-breaks

Bohaté odmeny za zlé správanie
Alexander Lerchl získal 5 miliónov dolárov na výskumné granty od nemeckej vlády
https://microwavenews.com/short-takes-archive/rich-rewards-bad-behavior

Lerchlova nedosiahnutežná cena: RF panel IARC
Diskvalifikácia pre konflikt záujmov a väzby na priemysel
https://microwavenews.com/news-center/lerchl%E2%80%99s-unattainable-prize

Realita 5G siete v USA:
slabý výkon a vysoká spotreba, použitie milimetrových vĺn predstavuje skôr úskalie, než výhodu

5G je v mnohých lokalitách omnoho pomalšia ako 4G. Sžubované latencie 1 ms sú v skutočnosti na úrovni desiatok ms
https://ehtrust.org/5g-is-a-sinking-ship-slow-poor-performance-and-a-power-hog/

Technológia 5G je pripravená prečerpa 3 až 7 miliárd ton CO2 do atmosféry
https://www.telecomtv.com/content/5g/5g-is-poised-to-pump-3-to-7-billion-tonnes-of-co2-into-the-atmosphere-it-s-claimed-40508/

Plánovanie sietí 5G: geopriestorové úvahy
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684420/OS_Final_report__5g-planning-geospatial-considerations.pdf


1.2.2021
AKTUALITY - DECEMBER 2020 / JANUÁR 2021

Telekom spustil 5G sie v Bratislave: Ponúka vysoké rýchlosti, funguje na 2100 MHz, na úkor siete 3G
V pásme zostal 5 MHz blok pre "3G" a 15 MHz blok je pridelený "5G"
Kliknite na obrázok pre spustenie animácie
https://zive.aktuality.sk/clanok/150057/telekom-5g-siet-bratislava/

Operátori už môžu využíva 5G frekvencie. Novou sieou musia pokry aj diažnice a železnice
https://zive.aktuality.sk/clanok/150570/operatori-uz-mozu-vyuzivat-5g-frekvencie-novou-sietou-musia-pokryt-aj-dialnice-a-zeleznice/

Zmerali žiarenie 5G sietí
Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poža bolo ešte počas júla v Banskej Bystrici, a pokračovalo meraním v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnili v oblastiach s rôznou hustotou obyvatežstva a v rôznych časových úsekoch dňa
https://www.engineering.sk/novinky/16974-zmerali-ziarenie-5g-sieti

Interaktívna mapa expozície RF EMP MDV SR:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/interaktivna-mapa-emp
Poznámka redakcie: Po 5 rokoch od neúspešne ukončeného projektu Výskumneho ústavu jadrovej energetiky (http://www.emp.vuje.sk/) prichádza na web údajná mapa monitorovania expozície rádiofrekvenčným zdrojom, ktorá má pomôc vyvráti hoaxy a konšpirácie o "5G" na sociálnych sieach. V skutočnosti však ide len o mapu merania intenzít EMP zo základňových staníc mobilnej siete. Nerozlišuje ani typ technológie, 5G sa nikde nespomína.
 Kvalita výstupu je však žalostná. V mape alebo popise chýbajú základne údaje o lokalite merania, nie je možné zisti, či šlo o meranie na úrovni terénu, alebo na strechách, či na schodištiach, alebo v obývačkách. Úplne chýba výškový a tiež časový údaj. Merania su rozdelené na širokopásmové (bez špecifikácie, zrejme >=10 MHz, pričom horná hranica nie je udaná) a potom špecifické, pre jednotlivé frekvenčné pásma mobilných sietí - špeciálne downlink. Bolo by to v poriadku, ak by v niektorych lokalitach nebola uvedená intenzita zo širokopásmoveho merania nižšia, než ktorákožvek z čiastkových intenzit jednotlivých pásiem. Ak berieme do úvahy, že širokopásmové meranie pokrýva frekvencie od 10 MHz do napr. 6 GHz, zaručene musí zahŕňa aj čiastkové intenzity pásiem mobilných sietí. Širokopásmové meranie teda musí udáva najvyššiu úroven intenzity. V opačnom prípade sú výsledky takýchto meraní nedôveryhodné (napr. Banská Bystrica, Zvolenská cesta, TESCO, modrý bod: širokopásmové = kumulatívne meranie udáva nižšiu úroveň, než je úroveň pre 900 MHz).

 Z popisu nie je zrejmé, akým spôsobom bola vyhodnocovaná intenzita, či išlo o špičkové úrovne, alebo stredované/priemerované v čase a za aký dlhý časový úsek. Bez ohžadu na to, ako presná, detailná a kompletná bude mapa v určitom časovom momente, v inom časovom momente môže by asbolútne nepoužitežná. Je to dané povahou signálov digitálnych modulácií. Intenzita závisí od momentálnej dátovej prevádzky na sieach, s tým súvisiaci výkon základňových staníc kolíše.
Ministerstvo sa pýši tým, že žiadna z nameraných intenzít sa ani nepriblížila k súčasným limitom (27 - 61 V/m). Isteže, pri tak benevolentne nastavených limitoch, aké má SR, nie je žahké dosiahnu tento strop. Pritom je žahko možné nájs intenzity >5 V/m, ktoré zďaleka nemožno považova za malé. Takéto úrovne intenzity nechránia ani citlivú elektroniku voči rušeniu alebo zničeniu, nieto že populáciu. Mnohé krajiny sveta (a dokonca aj EU) majú limitné úrovne legislatívne zakotvené na 6 V/m, niektoré dokonca odporúčajú ešte prísnejšie limity. Pri takto nastavených normách by mnohé merané lokality už svietili na červeno. MDV SR však nemá argument na to, prečo sú limity nastavené tak, ako sú, nedbalo opakuje len fakt, že aktuálne úrovne v r. 1999 odporučila(!) Rada EU a Slovensko im slepo dôveruje.
 Úplne chýba údaj o merani rozhlasových a televíznych vysielačov, sietí TETRA, SIGFOX a im podobných. Napriek nie tak hustej sieti v porovnani s mobilnými sieami, detaily meraní z týchto zdrojov by dokreslili situáciu, ktorý zdroj tvori markantnú čast expozície obyvatežstva. Možno by sa tým žahko vyvrátili argumenty MDV SR o tom, že doposiaž v minulosti sme boli exponovaní nejakými extrémne výkonnymi zdrojmi v tých istých frekvenčných pásmach.
 Napriek chvályhodnej činnosti MDV a snahy zostrojenia mapy intenzít, ktorú bude len náročné a zdĺhavé udržova aktuálnu aspoň raz za 5 rokov, omnoho jednoduchšie by bolo publikova mapu s existujúcimi vysielačmi, napr. s ERP väčším ako 4W, s udaním ich presných GPS polôh na mape, výkonu, azimutov antén a výškou nad terénom plus frekvenčným pásmom, v ktorom pracujú. Významovo by šlo o pozitívnejší prínos a najmä dlhodobo žahko aktualizovatežnú pomôcku.

Súvisiace články:
  Akú má intenzitu mobilný signál v SR? Štát na mape ukazuje, že je hlboko pod maximami normy

  https://zive.aktuality.sk/clanok/150002/aku-ma-intenzitu-mobilny-signal-v-sr-stat-na-mape-ukazuje-ze-je-hlboko-pod-maximami-normy

  „Detektív" Doležal dal preskúma 5G sie, vraj je bezpečná
  https://www.extraplus.sk/clanok/detektiv-dolezal-dal-preskumat-5g-siet-vraj-je-bezpecna

Policajný prezident: Verím, že nikto nebude útoči na 5G vysielače
https://zive.aktuality.sk/clanok/150163/policajny-prezident-verim-ze-nikto-nebude-utocit-na-5g-vysielace/

Problémy v obciach s vysielačmi
https://www.dolezite.sk/clanky/problemy-v-obciach

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (5 častí)
50 Na vlnách rozumu
51 O frekvencii
53 Zdroje RF
55 Vysielače na strechách
56 Mýty v médiách
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Workshop Európskeho parlamentu o dopadoch 5G na žudské zdravie a životné prostredie
Panel pre budúcnos vedy a techniky STOA

https://ehtrust.org/european-parliament-workshop-on-5g-features-impacts-to-human-health-and-environment/

Zastavte globálne zavádzanie sietí 5G, kým nebude potvrdená bezpečnos, nalieha odborník
Hustota vysielačov znamená väčšiu expozíciu obyvatežstva vysokým úrovniam RF elektromagnetických polí
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/b-sgr011421.php

Lekári požadujú zastavenie rozširovania 5G
https://science.orf.at/stories/3204176/

Švajčiarska štátna expertná skupina publikovala rozsiahle hodnotenie vedeckej evidencie na oxidačný stres spôsobený expozíciou slabým RF poliam bezdrôtových technológií. Tvrdí, že RF EMP spôsobujú oxidačnú nerovnováhu
https://ehtrust.org/wireless-and-power-frequency-emfs-impact-oxidative-balance-says-swiss-expert-group/

Epidemiologický a medicínsky magazín BMJ Journals vyzýva na "zastavenie implementácie 5G"
https://ehtrust.org/halt-the-5g-rollout-journal-of-epidemiology-and-community-health-article-on-children-and-5g/

Mezdra sa stala druhou bulharskou samosprávou, ktorá zakázala sie 5G na svojom území
https://it.dir.bg/tehnologii/mezdra-stana-vtorata-balgarska-obshtina-koyato-zabrani-5g-mrezhata

Zelené 5G alebo červené upozornenie?
List Grete Thunbergovej: spochybnenie správy Green 5G spoločnosti Huawei
https://www.ourwebofinconvenienttruths.com/letter-7/

Bezdrôtová technológia 5G: "Možnosti a výzvy pre rozvíjajúcu sa sie"
Správa o 5G plná demagógie, zverejnená Úradom vlády USA pre zodpovednos
https://ehtrust.org/5g-report-released-by-the-us-government-accountability-office/

Regulácia mobilných technológií podlieha zneužívaniu
Vláda nevenuje pozornos rizikám 5G
https://letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/

Prof. Olle Johansson: Je 5G skutočne nebezpečná?

Čo je to 5G? Estónsky podcast: Stop 5G International a Environmental Health Trust
https://ehtrust.org/estonian-real-podcast-003-what-is-5g-with-stop-5g-international-and-eht/

Holandský súd uznal zvýšené zdravotné riziká základňovej stanice mobilnej siete
https://letstalkabouttech.nl/2021/01/nederlandse-rechter-mogelijk-verhoogde-gezondheidsrisicos-zendmast/

Nová štúdia: Kumulácia základňových staníc spojená s nárastom úmrtí na onkologické ochorenia v Brazílii
https://ehtrust.org/new-study-more-cell-towers-linked-to-higher-deaths-from-cancers-in-brazil/
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1229

Rádiofrekvenčná expozícia obyvatežov žijúcich v blízkosti základňových staníc mobilnej siete vo Francúzsku
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120313979

Rádiofrekvenčné žiarenie z blízkych základňových staníc mobilnej siete
Porovnanie prípadov v bytoch s nízkou a vysokou expozíciou

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6781513

Nový dokumentárny film: "Väznice bez mreží"
Naše prostredie je nasýtené chemikáliami a elektromagnetickými požami. Nepriaznivé účinky týchto rozsiahlych expozícií ovplyvňujú rastúci počet jednotlivcov. Letmý pohžad do málo známeho sveta chorôb z životného prostredia.
https://vimeo.com/ondemand/prisonswithoutbars

Vedci po prvýkrát pozorujú živé bunky reagujúce na magnetické polia
https://ehtrust.org/scientists-observe-live-cells-responding-to-magnetic-fields-for-first-time/

Nová recenzovaná štúdia zistila, že žiarenie z mobilných telefónov zvyšuje riziko rakoviny prsníka
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690245/

„Vierohodná štúdia“: Žiarenie mobilných telefónov a umieranie hmyzu
https://science.orf.at/stories/3201814/

Porovnanie poškodenia chromozómov vyvolaného expozíciou mobilným telefónom a vysokou dávkou kofeínu
Účinok kombinácie a trvania expozície

https://www.researchgate.net/publication/346542911

Ochorenie diplomatov na Kube zrejme spôsobilo mikrovlnné žiarenie
https://svet.sme.sk/c/22549200/zahadne-ochorenie-americkych-diplomatov-na-kube-zrejme-sposobilo-mikrovlnne-ziarenie.html


28.11.2020
AKTUALITY - OKTÓBER/NOVEMBER 2020

5G aukcia pre pásmo 700, 900 a 1800 MHz bola ukončená
https://zive.aktuality.sk/clanok/149780/5g-aukcia-skoncila-ktori-operatori-ziskali-cenne-frekvencie-statu-zaplatia-cez-100-milionov-eur/

Aktuálne využitie frekvenčného spektra pre mobilné siete po ukončení aukcie

5G sie O2 v Bratislave
https://zive.aktuality.sk/clanok/149010/O2-5G-siet-start-pokrytie-rychlosti/
https://www.mojandroid.sk/o2-spustilo-komercnu-testovaciu-5g-siet/


https://strategie.hnonline.sk/marketing/2225331-o2-startuje-testovaci-rezim-5g-siete-v-bratislave
https://fontech.startitup.sk/o2-oficialne-spristupnilo-5g-siet-pre-verejnost-kde-si-ju-mozes-vyskusat-a-ake-rychlosti-ponuka/
https://domov.sme.sk/c/22517363/specialne-dobre-rano-ako-zmenia-5g-siete-telekomunikacny-biznis-podcast.html


http://www.dsl.sk/article.php?article=24360
https://touchit.sk/o2-5g-siet-bratislava/311984


https://www.omediach.com/internet/18995-o2-odstartovalo-v-bratislave-5g-siet-mapa
https://techbox.dennikn.sk/o2-dnes-spustilo-komercny-testovaci-rezim-5g-kde-a-ako-sa-pripojite/

Slovensko premárnilo šancu by európskym tigrom v 5G sieach. Teraz len dobiehame vlak
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/569787-budovanie-5g-sieti-chceli-sme-byt-lidrami-teraz-vsak-dobiehame-vlak/

Orange povedal, ako bude spúša 5G
https://zive.aktuality.sk/clanok/149260/orange-povedal-ako-bude-spustat-5g-pozrite-si-podrobnosti

5G. Na čo vlastne?
https://dennikn.sk/blog/2122410/5g-na-co-vlastne/

Združenie Stop5G International adresovalo OSN otvorený list
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-the-united-nations-from-stop-5g-international/

GLORE 2020: Pokračovanie RF projektu Národného toxikologického programu USA.
Prichádza Japonsko, Kórea a WHO

https://microwavenews.com/news-center/glore-2020

Potreba transparentnosti: na mnohé otázky nemá WHO odpovede
https://ehtrust.org/will-the-world-health-organization-dr-van-deventer-answer-questions-on-transparency/

Investigatíva francúzskej televízie: 5G, vplyv telkom priemyslu, ICNIRP a aféra PHONEGATE
https://ehtrust.org/5g-a-wave-of-doubt-france-tv-investigation-on-5g-telecom-influence-icnirp-phonegate/

Holandský expertný panel žiada o opatrnos pri 5G:
Nepoužívajte milimetrové pásmo, kým nebude k dispozícii ďalší výskum
https://microwavenews.com/short-takes-archive/health-council-netherlands-5g

Nový dokument IEEE spochybňuje bezpečnos expozície žiareniu mobilných telefónov v režime 5G
https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html

Tlačová správa lekárov, vedcov a odborníkov v oblasti zdravotných účinkov o neionizujúcom žiarení
https://www.emfacts.com/2020/11/press-release-medical-and-scientific-experts-and-practitioners-on-health-effects-of-non-ionising-radiation-nir/

Austin, Texas, USA: Intenzita žiarenia v pásme milimetrových vĺn po zavedení 5G
https://ehtrust.org/high-radiation-from-millimeter-wave-5g-deployment-in-austin-texas/

Grécki experti odovzdali petíciu proti 5G na najvyšší súd
https://ehtrust.org/experts-launch-stop-5g-petition-to-supreme-court-of-greece/

Viac ako 130 lekárov v Čile žiada ministra zdravotníctva o moratórium pre spustenie technológie 5G
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/10/06/mas-de-130-medicos-del-pais-piden-al-ministro-paris-moratoria-al-despliegue-de-la-tecnologia-5g/

Švajčiarski lekári:
Uplatňujte zásady bezpečnosti v mobilných komunikáciách
https://ehtrust.org/switzerland-doctors-for-environmental-protection-apply-the-precautionary-principle-in-mobile-communications/

Bulharská obec Balčik uplatňuje moratórium na výstavbu 5G siete
https://bnr.bg/en/post/101352141/balchik-municipality-imposes-moratorium-on-construction-of-5g-network

Bermudy pozastavia 5G a otvoria otázku bezpečnosti RF noriem FCC
https://ehtrust.org/bermuda-halts-5g-and-opens-inquiry-into-safety-of-fcc-limits/

Francúzski aktivisti zabránili výrubu 20 stromov pre stavbu nového vysielača
https://ehtrust.org/protesters-halt-the-chopping-of-20-trees-for-5g-antenna-in-france/

Co je to UWB? Nová technologie zastoupí Wi-Fi, Bluetooth i NFC a slibuje velké věci
https://www.zive.cz/clanky/co-je-to-uwb-nova-technologie-zastoupi-wi-fi-bluetooth-i-nfc-a-slibuje-velke-veci/sc-3-a-206752/default.aspx

Nová štúdia: RF žiarenie milimetrových vĺn - väčšia absorpcia do žudskej pokožky
https://ehtrust.org/new-paper-5g-radiation-higher-absorption-into-human-skin/ 

Žiarenie z mobilných telefónov vedie k významným epigenetickým moduláciám v hipokampe potkanov
https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-leads-to-significant-epigenetic-modulations-in-the-hippocampus-of-rats-new-study/

Prehžadová štúdia zistila, že používanie mobilných telefónov zvyšuje riziko vzniku nádoru
https://ehtrust.org/new-review-study-finds-heavier-cell-phone-use-increases-tumor-risk/

Vedecké citácie, týkajúce sa žiarenia z Wi-Fi
https://ehtrust.org/scientific-citations-on-wireless-radiation-in-schools/

Prielom v poznaní? Statické elektromagnetické polia majú vplyv na cukrovku
https://microwavenews.com/news-center/static-emfs-control-diabetes

Výskum vplyvu telekomunikačných technológií na životné prostredie: stromy, rastliny, opežovače, vtáky a divú zver
https://ehtrust.org/research-studies-on-impacts-to-the-environment-from-wireless-trees-plants-pollinators-birds-and-wildlife/

Štúdia nemeckej environmentálnej inštitúcie našla dôkazy o dopade bezdrôtovej komunikácie na hmyz
https://ehtrust.org/german-environmental-organization-study-finds-wireless-could-influence-insect-orientation-reproduction-and-foraging/