ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 150 / 763361
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.2.2021
AKTUALITY - DECEMBER 2020 / JANUÁR 2021

Telekom spustil 5G sieť v Bratislave: Ponúka vysoké rýchlosti, funguje na 2100 MHz, na úkor siete 3G
V pásme zostal 5 MHz blok pre "3G" a 15 MHz blok je pridelený "5G"
Kliknite na obrázok pre spustenie animácie
https://zive.aktuality.sk/clanok/150057/telekom-5g-siet-bratislava/

Operátori už môžu využívať 5G frekvencie. Novou sieťou musia pokryť aj diaľnice a železnice
https://zive.aktuality.sk/clanok/150570/operatori-uz-mozu-vyuzivat-5g-frekvencie-novou-sietou-musia-pokryt-aj-dialnice-a-zeleznice/

Zmerali žiarenie 5G sietí
Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa bolo ešte počas júla v Banskej Bystrici, a pokračovalo meraním v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnili v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa
https://www.engineering.sk/novinky/16974-zmerali-ziarenie-5g-sieti

Interaktívna mapa expozície RF EMP MDV SR:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/interaktivna-mapa-emp
Poznámka redakcie: Po 5 rokoch od neúspešne ukončeného projektu Výskumneho ústavu jadrovej energetiky (http://www.emp.vuje.sk/) prichádza na web údajná mapa monitorovania expozície rádiofrekvenčným zdrojom, ktorá má pomôcť vyvrátiť hoaxy a konšpirácie o "5G" na sociálnych sieťach. V skutočnosti však ide len o mapu merania intenzít EMP zo základňových staníc mobilnej siete. Nerozlišuje ani typ technológie, 5G sa nikde nespomína.
 Kvalita výstupu je však žalostná. V mape alebo popise chýbajú základne údaje o lokalite merania, nie je možné zistiť, či šlo o meranie na úrovni terénu, alebo na strechách, či na schodištiach, alebo v obývačkách. Úplne chýba výškový a tiež časový údaj. Merania su rozdelené na širokopásmové (bez špecifikácie, zrejme >=10 MHz, pričom horná hranica nie je udaná) a potom špecifické, pre jednotlivé frekvenčné pásma mobilných sietí - špeciálne downlink. Bolo by to v poriadku, ak by v niektorych lokalitach nebola uvedená intenzita zo širokopásmoveho merania nižšia, než ktorákoľvek z čiastkových intenzit jednotlivých pásiem. Ak berieme do úvahy, že širokopásmové meranie pokrýva frekvencie od 10 MHz do napr. 6 GHz, zaručene musí zahŕňať aj čiastkové intenzity pásiem mobilných sietí. Širokopásmové meranie teda musí udávať najvyššiu úroven intenzity. V opačnom prípade sú výsledky takýchto meraní nedôveryhodné (napr. Banská Bystrica, Zvolenská cesta, TESCO, modrý bod: širokopásmové = kumulatívne meranie udáva nižšiu úroveň, než je úroveň pre 900 MHz).

 Z popisu nie je zrejmé, akým spôsobom bola vyhodnocovaná intenzita, či išlo o špičkové úrovne, alebo stredované/priemerované v čase a za aký dlhý časový úsek. Bez ohľadu na to, ako presná, detailná a kompletná bude mapa v určitom časovom momente, v inom časovom momente môže byť asbolútne nepoužiteľná. Je to dané povahou signálov digitálnych modulácií. Intenzita závisí od momentálnej dátovej prevádzky na sieťach, s tým súvisiaci výkon základňových staníc kolíše.
Ministerstvo sa pýši tým, že žiadna z nameraných intenzít sa ani nepriblížila k súčasným limitom (27 - 61 V/m). Isteže, pri tak benevolentne nastavených limitoch, aké má SR, nie je ľahké dosiahnuť tento strop. Pritom je ľahko možné nájsť intenzity >5 V/m, ktoré zďaleka nemožno považovať za malé. Takéto úrovne intenzity nechránia ani citlivú elektroniku voči rušeniu alebo zničeniu, nieto že populáciu. Mnohé krajiny sveta (a dokonca aj EU) majú limitné úrovne legislatívne zakotvené na 6 V/m, niektoré dokonca odporúčajú ešte prísnejšie limity. Pri takto nastavených normách by mnohé merané lokality už svietili na červeno. MDV SR však nemá argument na to, prečo sú limity nastavené tak, ako sú, nedbalo opakuje len fakt, že aktuálne úrovne v r. 1999 odporučila(!) Rada EU a Slovensko im slepo dôveruje.
 Úplne chýba údaj o merani rozhlasových a televíznych vysielačov, sietí TETRA, SIGFOX a im podobných. Napriek nie tak hustej sieti v porovnani s mobilnými sieťami, detaily meraní z týchto zdrojov by dokreslili situáciu, ktorý zdroj tvori markantnú čast expozície obyvateľstva. Možno by sa tým ľahko vyvrátili argumenty MDV SR o tom, že doposiaľ v minulosti sme boli exponovaní nejakými extrémne výkonnymi zdrojmi v tých istých frekvenčných pásmach.
 Napriek chvályhodnej činnosti MDV a snahy zostrojenia mapy intenzít, ktorú bude len náročné a zdĺhavé udržovať aktuálnu aspoň raz za 5 rokov, omnoho jednoduchšie by bolo publikovať mapu s existujúcimi vysielačmi, napr. s ERP väčším ako 4W, s udaním ich presných GPS polôh na mape, výkonu, azimutov antén a výškou nad terénom plus frekvenčným pásmom, v ktorom pracujú. Významovo by šlo o pozitívnejší prínos a najmä dlhodobo ľahko aktualizovateľnú pomôcku.

Súvisiace články:
  Akú má intenzitu mobilný signál v SR? Štát na mape ukazuje, že je hlboko pod maximami normy

  https://zive.aktuality.sk/clanok/150002/aku-ma-intenzitu-mobilny-signal-v-sr-stat-na-mape-ukazuje-ze-je-hlboko-pod-maximami-normy

  „Detektív" Doležal dal preskúmať 5G sieť, vraj je bezpečná
  https://www.extraplus.sk/clanok/detektiv-dolezal-dal-preskumat-5g-siet-vraj-je-bezpecna

Policajný prezident: Verím, že nikto nebude útočiť na 5G vysielače
https://zive.aktuality.sk/clanok/150163/policajny-prezident-verim-ze-nikto-nebude-utocit-na-5g-vysielace/

Problémy v obciach s vysielačmi
https://www.dolezite.sk/clanky/problemy-v-obciach

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (5 častí)
50 Na vlnách rozumu
51 O frekvencii
53 Zdroje RF
55 Vysielače na strechách
56 Mýty v médiách
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Workshop Európskeho parlamentu o dopadoch 5G na ľudské zdravie a životné prostredie
Panel pre budúcnosť vedy a techniky STOA

https://ehtrust.org/european-parliament-workshop-on-5g-features-impacts-to-human-health-and-environment/

Zastavte globálne zavádzanie sietí 5G, kým nebude potvrdená bezpečnosť, nalieha odborník
Hustota vysielačov znamená väčšiu expozíciu obyvateľstva vysokým úrovniam RF elektromagnetických polí
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/b-sgr011421.php

Lekári požadujú zastavenie rozširovania 5G
https://science.orf.at/stories/3204176/

Švajčiarska štátna expertná skupina publikovala rozsiahle hodnotenie vedeckej evidencie na oxidačný stres spôsobený expozíciou slabým RF poliam bezdrôtových technológií. Tvrdí, že RF EMP spôsobujú oxidačnú nerovnováhu
https://ehtrust.org/wireless-and-power-frequency-emfs-impact-oxidative-balance-says-swiss-expert-group/

Epidemiologický a medicínsky magazín BMJ Journals vyzýva na "zastavenie implementácie 5G"
https://ehtrust.org/halt-the-5g-rollout-journal-of-epidemiology-and-community-health-article-on-children-and-5g/

Mezdra sa stala druhou bulharskou samosprávou, ktorá zakázala sieť 5G na svojom území
https://it.dir.bg/tehnologii/mezdra-stana-vtorata-balgarska-obshtina-koyato-zabrani-5g-mrezhata

Zelené 5G alebo červené upozornenie?
List Grete Thunbergovej: spochybnenie správy Green 5G spoločnosti Huawei
https://www.ourwebofinconvenienttruths.com/letter-7/

Bezdrôtová technológia 5G: "Možnosti a výzvy pre rozvíjajúcu sa sieť"
Správa o 5G plná demagógie, zverejnená Úradom vlády USA pre zodpovednosť
https://ehtrust.org/5g-report-released-by-the-us-government-accountability-office/

Regulácia mobilných technológií podlieha zneužívaniu
Vláda nevenuje pozornosť rizikám 5G
https://letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/

Prof. Olle Johansson: Je 5G skutočne nebezpečná?

Čo je to 5G? Estónsky podcast: Stop 5G International a Environmental Health Trust
https://ehtrust.org/estonian-real-podcast-003-what-is-5g-with-stop-5g-international-and-eht/

Holandský súd uznal zvýšené zdravotné riziká základňovej stanice mobilnej siete
https://letstalkabouttech.nl/2021/01/nederlandse-rechter-mogelijk-verhoogde-gezondheidsrisicos-zendmast/

Nová štúdia: Kumulácia základňových staníc spojená s nárastom úmrtí na onkologické ochorenia v Brazílii
https://ehtrust.org/new-study-more-cell-towers-linked-to-higher-deaths-from-cancers-in-brazil/
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1229

Rádiofrekvenčná expozícia obyvateľov žijúcich v blízkosti základňových staníc mobilnej siete vo Francúzsku
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120313979

Rádiofrekvenčné žiarenie z blízkych základňových staníc mobilnej siete
Porovnanie prípadov v bytoch s nízkou a vysokou expozíciou

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6781513

Nový dokumentárny film: "Väznice bez mreží"
Naše prostredie je nasýtené chemikáliami a elektromagnetickými poľami. Nepriaznivé účinky týchto rozsiahlych expozícií ovplyvňujú rastúci počet jednotlivcov. Letmý pohľad do málo známeho sveta chorôb z životného prostredia.
https://vimeo.com/ondemand/prisonswithoutbars

Vedci po prvýkrát pozorujú živé bunky reagujúce na magnetické polia
https://ehtrust.org/scientists-observe-live-cells-responding-to-magnetic-fields-for-first-time/

Nová recenzovaná štúdia zistila, že žiarenie z mobilných telefónov zvyšuje riziko rakoviny prsníka
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690245/

„Vierohodná štúdia“: Žiarenie mobilných telefónov a umieranie hmyzu
https://science.orf.at/stories/3201814/

Porovnanie poškodenia chromozómov vyvolaného expozíciou mobilným telefónom a vysokou dávkou kofeínu
Účinok kombinácie a trvania expozície

https://www.researchgate.net/publication/346542911

Ochorenie diplomatov na Kube zrejme spôsobilo mikrovlnné žiarenie
https://svet.sme.sk/c/22549200/zahadne-ochorenie-americkych-diplomatov-na-kube-zrejme-sposobilo-mikrovlnne-ziarenie.html


28.11.2020
AKTUALITY - OKTÓBER/NOVEMBER 2020

5G aukcia pre pásmo 700, 900 a 1800 MHz bola ukončená
https://zive.aktuality.sk/clanok/149780/5g-aukcia-skoncila-ktori-operatori-ziskali-cenne-frekvencie-statu-zaplatia-cez-100-milionov-eur/

Aktuálne využitie frekvenčného spektra pre mobilné siete po ukončení aukcie

5G sieť O2 v Bratislave
https://zive.aktuality.sk/clanok/149010/O2-5G-siet-start-pokrytie-rychlosti/
https://www.mojandroid.sk/o2-spustilo-komercnu-testovaciu-5g-siet/


https://strategie.hnonline.sk/marketing/2225331-o2-startuje-testovaci-rezim-5g-siete-v-bratislave
https://fontech.startitup.sk/o2-oficialne-spristupnilo-5g-siet-pre-verejnost-kde-si-ju-mozes-vyskusat-a-ake-rychlosti-ponuka/
https://domov.sme.sk/c/22517363/specialne-dobre-rano-ako-zmenia-5g-siete-telekomunikacny-biznis-podcast.html


http://www.dsl.sk/article.php?article=24360
https://touchit.sk/o2-5g-siet-bratislava/311984


https://www.omediach.com/internet/18995-o2-odstartovalo-v-bratislave-5g-siet-mapa
https://techbox.dennikn.sk/o2-dnes-spustilo-komercny-testovaci-rezim-5g-kde-a-ako-sa-pripojite/

Slovensko premárnilo šancu byť európskym tigrom v 5G sieťach. Teraz len dobiehame vlak
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/569787-budovanie-5g-sieti-chceli-sme-byt-lidrami-teraz-vsak-dobiehame-vlak/

Orange povedal, ako bude spúšťať 5G
https://zive.aktuality.sk/clanok/149260/orange-povedal-ako-bude-spustat-5g-pozrite-si-podrobnosti

5G. Na čo vlastne?
https://dennikn.sk/blog/2122410/5g-na-co-vlastne/

Združenie Stop5G International adresovalo OSN otvorený list
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-the-united-nations-from-stop-5g-international/

GLORE 2020: Pokračovanie RF projektu Národného toxikologického programu USA.
Prichádza Japonsko, Kórea a WHO

https://microwavenews.com/news-center/glore-2020

Potreba transparentnosti: na mnohé otázky nemá WHO odpovede
https://ehtrust.org/will-the-world-health-organization-dr-van-deventer-answer-questions-on-transparency/

Investigatíva francúzskej televízie: 5G, vplyv telkom priemyslu, ICNIRP a aféra PHONEGATE
https://ehtrust.org/5g-a-wave-of-doubt-france-tv-investigation-on-5g-telecom-influence-icnirp-phonegate/

Holandský expertný panel žiada o opatrnosť pri 5G:
Nepoužívajte milimetrové pásmo, kým nebude k dispozícii ďalší výskum
https://microwavenews.com/short-takes-archive/health-council-netherlands-5g

Nový dokument IEEE spochybňuje bezpečnosť expozície žiareniu mobilných telefónov v režime 5G
https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html

Tlačová správa lekárov, vedcov a odborníkov v oblasti zdravotných účinkov o neionizujúcom žiarení
https://www.emfacts.com/2020/11/press-release-medical-and-scientific-experts-and-practitioners-on-health-effects-of-non-ionising-radiation-nir/

Austin, Texas, USA: Intenzita žiarenia v pásme milimetrových vĺn po zavedení 5G
https://ehtrust.org/high-radiation-from-millimeter-wave-5g-deployment-in-austin-texas/

Grécki experti odovzdali petíciu proti 5G na najvyšší súd
https://ehtrust.org/experts-launch-stop-5g-petition-to-supreme-court-of-greece/

Viac ako 130 lekárov v Čile žiada ministra zdravotníctva o moratórium pre spustenie technológie 5G
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/10/06/mas-de-130-medicos-del-pais-piden-al-ministro-paris-moratoria-al-despliegue-de-la-tecnologia-5g/

Švajčiarski lekári:
Uplatňujte zásady bezpečnosti v mobilných komunikáciách
https://ehtrust.org/switzerland-doctors-for-environmental-protection-apply-the-precautionary-principle-in-mobile-communications/

Bulharská obec Balčik uplatňuje moratórium na výstavbu 5G siete
https://bnr.bg/en/post/101352141/balchik-municipality-imposes-moratorium-on-construction-of-5g-network

Bermudy pozastavia 5G a otvoria otázku bezpečnosti RF noriem FCC
https://ehtrust.org/bermuda-halts-5g-and-opens-inquiry-into-safety-of-fcc-limits/

Francúzski aktivisti zabránili výrubu 20 stromov pre stavbu nového vysielača
https://ehtrust.org/protesters-halt-the-chopping-of-20-trees-for-5g-antenna-in-france/

Co je to UWB? Nová technologie zastoupí Wi-Fi, Bluetooth i NFC a slibuje velké věci
https://www.zive.cz/clanky/co-je-to-uwb-nova-technologie-zastoupi-wi-fi-bluetooth-i-nfc-a-slibuje-velke-veci/sc-3-a-206752/default.aspx

Nová štúdia: RF žiarenie milimetrových vĺn - väčšia absorpcia do ľudskej pokožky
https://ehtrust.org/new-paper-5g-radiation-higher-absorption-into-human-skin/ 

Žiarenie z mobilných telefónov vedie k významným epigenetickým moduláciám v hipokampe potkanov
https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-leads-to-significant-epigenetic-modulations-in-the-hippocampus-of-rats-new-study/

Prehľadová štúdia zistila, že používanie mobilných telefónov zvyšuje riziko vzniku nádoru
https://ehtrust.org/new-review-study-finds-heavier-cell-phone-use-increases-tumor-risk/

Vedecké citácie, týkajúce sa žiarenia z Wi-Fi
https://ehtrust.org/scientific-citations-on-wireless-radiation-in-schools/

Prielom v poznaní? Statické elektromagnetické polia majú vplyv na cukrovku
https://microwavenews.com/news-center/static-emfs-control-diabetes

Výskum vplyvu telekomunikačných technológií na životné prostredie: stromy, rastliny, opeľovače, vtáky a divú zver
https://ehtrust.org/research-studies-on-impacts-to-the-environment-from-wireless-trees-plants-pollinators-birds-and-wildlife/

Štúdia nemeckej environmentálnej inštitúcie našla dôkazy o dopade bezdrôtovej komunikácie na hmyz
https://ehtrust.org/german-environmental-organization-study-finds-wireless-could-influence-insect-orientation-reproduction-and-foraging/


1.10.2020
DOMÁCE AKTUALITY - AUGUST/SEPTEMBER 2020

Spustili prvé zakladňové stanice 5G v Bratislave
Testovacia komerčná prevádzka na frekvenčnom pásme 3700 MHz má fungovať v 4 bratislavských lokalitách. Inštalovaná "massive MIMO" technológia pracuje s vyššími výkonmi a anténami s vyšším ziskom. Výsledkom je väčšia expozícia v porovnaní so súčasnými sieťami. Viac informácii nájdete v rubrike Všetko o 5G

Prvú väčšiu 5G sieť na Slovensku spustí O2. V krátkom čase, ako verejný test
https://zive.aktuality.sk/clanok/148898/prvu-vacsiu-5g-siet-na-slovensku-spusti-o2-v-kratkom-case-ako-verejny-test/

5G aukcia bude: nový plán štátu
https://zive.aktuality.sk/clanok/148808/5g-aukcia-bude-vieme-novy-plan-statu/

Orange spustí 5G sieť v SR až budúci rok
https://zive.aktuality.sk/clanok/148909/orange-spusti-5g-siet-v-sr-az-buduci-rok-zadal-dalsi-test-sieti-vyhral-ho/

Súhrn aktivít slovenského petičného výboru
nájdete na samostatnom webe

https://slovenskobez5g.org/

SLOVENSKO BEZ 5G
Prerokovanie petície na Ministerstve dopravy a výstavby SR:

https://slovenskobez5g.org/stretnutie-na-mdv-sr/ 

Prerokovanie petície na Ministerstve zdravotníctva SR:
https://slovenskobez5g.org/stretnutie-na-mz-sr/

Odpoveď úradu Ministerstva zdravotníctva SR:
https://slovenskobez5g.org/odovzdanie-peticie-na-urade-vlady/mzsrodpoved1/
https://slovenskobez5g.org/odovzdanie-peticie-na-urade-vlady/mzsrodpoved2/

Slovensku hrozí pokuta od Európskej komisie pre omeškanie spustenia 5G siete

Zem a Vek: augustové číslo zamerané na mobilné 5G siete

Slovenská štátna moc ignoruje riziká 5G
https://zemavek.sk/slovenska-statna-moc-ignoruje-rizika-5g/

Ako a kde sa vystavujeme žiareniu
https://zemavek.sk/ako-a-kde-sa-vystavujeme-ziareniu/

Mýtus o Slnku a 5G žiarení
https://zemavek.sk/mytus-o-slnku-a-5g-ziareni/

Až 22% internetujúcich Slovákov sa obáva 5G sietí
https://zive.aktuality.sk/clanok/148813/nelichotive-cisla-az-22-slovakov-sa-obava-5g-sieti-prieskum/

Odborník z Výskumného ústavu spojov: ako sa meria vyžarovanie mobilných sietí
Vymysleli novú, prísnejšiu metodiku merania vyžarovania sietí, operátori však boli proti. A tak je iba odporúčaná
https://zive.aktuality.sk/clanok/147727/odbornik-z-vyskumneho-ustavu-spojov-ako-sa-meria-vyzarovanie-mobilnych-sieti/
https://elektrosmog.voxo.eu/video/VestnikMZSR-2019-38-42.pdf

Slobodný vysielač: relácia "Sám sebe lekárom"

Časť 1:

Časť 2:

 


Aktuality z Českej republiky:

Průmyslově-politický komplex v konfliktu s vědeckým poznáním útočí na demokracii
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Prumyslove-politicky-komplex-v-konfliktu-s-vedeckym-poznanim-utoci-na-demokracii-633588

Potřebujeme vůbec 5G sítě?
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/petr-hampl-potrebujeme-vubec-5g-site/

Nemáme co testovat, žádné 5G není. Z Plzně se zatím „smart 5G město“ nestalo
https://www.lupa.cz/clanky/nemame-co-testovat-zadne-5g-neni-z-plzne-se-zatim-smart-5g-mesto-nestalo/

Trio rozhovorov prof. Jana Vrby z ČVUT. Všetky o téme 5G, skresľovaní faktov a demagógií
Česká televize "Ptejte se": jak fungují 5G sítě

Česká televize: "Sama doma"

Videokonference na téma 5G sítě


28.9.2020
AKTUALITY ZO SVETA - AUGUST/SEPTEMBER 2020

STOP 5G: Tisícky demonštrantov protestovali pred sídlom Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny IARC vo Francúzsku
Požadujú urgentnú reklasifikáciu rádiofrekvenčného žiarenia
https://ehtrust.org/thousands-demonstrate-in-france-at-international-agency-for-research-on-cancer-headquarters/

Celosvetovo rastúci odpor proti plánom expanzie priemyslu a vlád
Stále viac obcí a regiónov odmieta technológiu 5G
https://www.all-in.de/sulzberg/c-lokales/immer-mehr-gemeinden-und-regionen-stimmen-gegen-5g_a5070006

Cyprus sa snaží obmedziť používanie bezdrôtovej technológie deťmi
https://ehtrust.org/cyprus-policy-to-reduce-childrens-wireless-interview-with-dr-stella-michaelidou/

Ruská vláda odporúča zakázať Wi-Fi a mobilné telefóny na základných školách
https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-distance-learning/

Rumunská Akadémia: Pre 5G potrebujeme zodpovednú vedeckú analýzu
Rumunská akadémia je presvedčená, že „pred zavedením systému 5G je absolútne nevyhnutná zodpovedná vedecká analýza zameraná tak na hodnotenie rizík pre zdravie ľudí, ako aj na stanovenie prípustných štandardov maximálnej expozície“
https://ehtrust.org/romanian-academy-a-responsible-scientific-analysis-for-4g-is-necessary/

Každý tretí človek v Rakúsku sa obáva 5G
Výsledok prieskumu: 25% by založilo občiansku iniciatívu, ak by bol pred ich nehnuteľnosť umiestnený vysielač 5G
https://www.derstandard.de/story/2000119982023/5g-spaltet-die-oesterreicher-39-prozent-gegen-masten

Viac než 60 starostov a obecných úradníkov vo Francúzsku žiada 5G moratórium
https://ehtrust.org/france-over-60-mayors-and-officials-call-for-a-5g-moratorium/

Bermudy: Dočasné moratórium pre implementáciu 5G
https://ehtrust.org/bermuda-temporary-moratorium-on-5g-deployment/

Ukraina to vzdala. Opakuje sa poľský scenár
Vládni predstavitelia ukrajinského ministerstva zdravotníctva dostali pokyn, aby 10-krát zvýšili prípustné limity RF expozície a umožnili tak fungovanie 5G sietí
https://ehtrust.org/ukraine-betrayed-ministry-of-health-to-increase-radiation-for-5g/

FCC naďalej ignoruje vplyvy na zdravie a obhajuje benevolentné limity RF expozície
https://ehtrust.org/tr-daily-news-fcc-ignored-health-impacts-of-inadequate-rf-limitsjul-30-2020/

Súčasťou zelených technológií je implementácia káblového internetového pripojenia
https://ehtrust.org/part-of-going-green-is-getting-wired/

Bezdrôtové streamovanie videa je energetický žrút
Nové štúdie odhalili niekoľkonásobne väčšie emisie skleníkových plynov
https://ehtrust.org/streaming-video-wirelessly-is-an-energy-hog-new-study-finds-5g-doubles-greenhouse-gas-emissions/

Smartfóny a Wi-Fi zabíjajú životne dôležitý hmyz
https://bgr.com/2020/09/21/cell-phone-radiation-smartphones-insects/

Nová španielska štúdia: Modré svetlo LED obrazoviek a LED žiaroviek má súvis s rakovinou hrubého čreva a depresiou
https://ehtrust.org/smartphone-blue-light-is-linked-to-depression/
https://journals.lww.com/epidem/Abstract/2020/09000/Association_Between_Outdoor_Light_at_night.17.aspx

Nová štúdia: Používanie smartfónu počas noci poškodzuje reprodukčnú schopnosť mužov
https://ehtrust.org/men-who-use-smartphones-at-night-are-damaging-their-fertility-new-study/

Nová štúdia zistila, že Wi-Fi (2.4 GHz) ovplyvňuje antioxidačnú kapacitu, expresiu génov na opravu DNA a apoptózu u gravidnej placenty myší
https://ehtrust.org/new-study-finds-wi-fi-increases-oxidative-stress-in-placenta-tissue-from-pregnant-mice/

Výskum účinkov RF žiarenia z Wi-Fi zariadení na krysy
https://ehtrust.org/adejoke-o-obajuluwa-phd-research-on-rats-exposed-to-2-5-ghz-wi-fi-devices/

Účinky rádiofrekvenčného žiarenia na génovú expresiu:
Štúdia génovej expresie ľudských keratinocytov rôzneho pôvodu

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.22287


16.7.2020
DOMÁCE AKTUALITY - JÚN/JÚL 2020

Prinášame Vám chronológiu udalostí, ktoré sa udiali za posledné dva mesiace
v súvislosti s podanou petíciou "Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku"

Súhrn aktivít slovenského petičného výboru
nájdete na samostatnom webe

https://slovenskobez5g.org/

Petíciu proti budovaniu 5G sietí na Slovensku podpísalo už viac ako 15-tisíc ľudí
https://www.infovojna.sk/article/peticiu-proti-budovaniu-5g-sieti-na-slovensku-podpisalo-uz-viac-ako-15-tisic-ludi

Petícia za zastavenie budovania 5G sietí putuje do parlamentu
https://www.povecernik.sk/spravy/1345

Slovenskú petíciu proti 5G oficiálne odovzdajú vláde aj prezidentke
https://zive.aktuality.sk/clanok/147218/slovensku-peticiu-proti-5g-oficialne-odovzdaju-vlade-aj-prezidentke-ma-14500-podpisov

I naďalej, mnohé domáce, ale aj zahraničné mienkotvorné denníky šíria z veľkej časti nepravdivé, neodborné a kusé informácie o nastupujúcich 5G technológiách. Radia sa medzi aktívnych bojovníkov s konšpiráciami, ale neobjasňujú ich pôvod a zakrývajú nimi reálny problém, ktorý predstavuje masívne navýšenie expozície po spustení prevádzky. Oslovení (ne)kompetentní svojimi tvrdeniami realitu významne skresľujú, pričom čitateľ alebo poslucháč je postavený pred ďalšie konšpirácie.

Regulátor: konšpirácie 5G založené na klamstve
https://financnenoviny.com/regulator-konspiracie-5-g-zalozene-na-klamstve/

O2: "Pravda o 5G"
Youtube kanál venovaný mladým vysvetľuje klady a prínosy novej technológie. Obsahuje však rozporuplné vyjadrenia, nepresnosti, údajná "pravda" je len jednostranný názor, ktorý prispieva k šíreniu konšpiračných teórií

O2 Opýtali sme sa za vás: “Všetko, čo potrebujete vedieť o 5G technológii”
https://soda.o2.sk/lifetech/opytali-sme-sa-za-vas-vsetko-co-potrebujete-vediet-o-5g-technologii/

RTVS Občan za dverami: Právo, či záujem?
Telekomunikačné zariadenie na streche domu - môže ísť o verejný záujem

Štát zverejnil stratégiu budovania 5G sietí. Vybrali sme najdôležitejšie body
https://zive.aktuality.sk/clanok/147184/stat-zverejnil-strategiu-budovania-5g-sieti-vybrali-sme-najdolezitejsie-body

Vyhlásenie k zmene termínu elektronickej aukcie pre 700 MHz pásmo 5G
https://www.teleoff.gov.sk/vyhlasenie-k-zmene-terminu-elektronickej-aukcie/

RTVS Správy: Pásma pre 5G sieť stále nie sú rozdelené

Markíza Televízne noviny: 5G sieť na Slovensku bude

RTVS Rádiožurnál: Petícia “Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku” putuje do parlamentu

Petíciu „Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku“ prerokúvajú na ministerstve dopravy
http://klucod.sk/2020/07/03/peticiu-stop-budovaniu-5g-sieti-na-slovensku-prerokuvaju-na-ministerstve-dopravy/

Živé.sk: Boli sme na stretnutí aktivistov proti 5G so štátnymi odborníkmi. Ako dopadlo?
https://zive.aktuality.sk/clanok/147588/boli-sme-na-stretnuti-aktivistov-proti-5g-so-statnymi-odbornikmi-ako-dopadlo/

Prof. Peter Ballo: Slovensko má mimoriadne veľa nadaných ľudí, ale musíme trénovať svoj mozog
Majú 5G siete väčšie riziká ako 4G? Ako správne používať mikrovlnku? A prečo treba trénovať aj mozog, nielen svaly? Prof. Ing. Peter Ballo, Ph.D. odpovedá na tieto a ďalšie otázky v exkluzívnom rozhovore s Dr. Igorom Bukovským.
Na našu reakciu v diskusii na Youtube kanáli s označením Voxo22 odpovedal prof. Ballo pod ňou

Matovičova vláda znova porušuje zákon! Ozývajú sa hlasy odporcov 5G sietí
http://www.prehladsprav.sk/matovicova-vlada-znova-porusuje-zakon-ozyvaju-sa-hlasy-odporcov-5g-sieti/5300

TA3 Správy: Nejasná budúcnosť 5G sietí

Telekomunikačné spoločnosti na Slovensku nebudú môcť bez povolenia kamkoľvek umiestniť menšie vysielače
https://e.dennikn.sk/minuta/1962573

TA3 Pozrime sa na to: Čo nám prinesie 5G sieť?
Nádejná technológia, ktorá umožní sťahovať filmy len za pár sekúnd alebo nepoznaná hrozba, ktorá môže spôsobiť rakovinu? Čo je 5G sieť? Čím sa odlišuje od súčasnej 4G siete? Kedy sa začne využívať na Slovensku a ako nám zmení život?
Veľmi dobre pripravená osnova, za ktorú možno redaktorku len pochváliť. Výber hostí však plne nezodpovedá témam, ktoré sa diskutujú.

Odloženie aukcie 5G bolo podľa Sulíka správnym rozhodnutím, vznikol priestor na diskusiu
https://www.hlavnespravy.sk/odlozenie-aukcie-5g-podla-sulika-spravnym-rozhodnutim-vznikol-priestor-diskusiu/2234178