ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 129 / 913242
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.10.2022
AKTUALITY - AUGUST/SEPTEMBER 2022

Webinár na podporu projektu európskej občianskej iniciatívy SignStop5G

Prekurzory Brillouin, teoretická zvláštnosť alebo skutočná obava v súvislosti s použitím milimetrových vĺn vo vysokorýchlostných telekomunikáciách?
https://ehtrust.org/brillouin-precursors-a-theoretical-oddity-or-a-real-concern-for-5g-millimetre-wave-bands-to-be-used-in-future-high-speed-telecommunications/

ORSAA prehlasuje, že bezdrôtová technológia 5G nie je bezpečná
Kompilácia názorov expertov, ktorí hovoria o biologických účinkoch rádiového žiarenia. Väčšina z nich sa zaoberá bezdrôtovými technológiami a ich vplyvmi na zdravie v súvislosti s medzinárodnými štandardmi už viac než desaťročie. Vyjadrujú obavy z poškodenia DNA, oxidačného stresu, z používania pulzných signálov a ich dlhodobých účinkov.

Koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti v Spojených štátoch upozorňuje na problémy v zdravotníckom sektore v súvislosti s implementáciou sietí 5G a umelej inteligencie v nemocniciach
https://ehtrust.org/u-s-health-sector-cybersecurity-coordination-center-issues-alert-about-5g-ai-networks-in-hospitals/

Konferencia o bezdrôtovej technológii 5G: riziká a perspektívy. 14. - 16. október 2022, Düsseldorf
https://ehtrust.org/14-16-october-2022-5g-wireless-communication-technologies-risks-and-perspectives-in-duesseldorf-germany/

Americký časopis Bee Culture zverejnil dva články o včelách a rádiofrekvenčnom žiarení
https://www.beeculture.com/electromagnetic-radiation-part-1/
https://www.beeculture.com/electromagnetic-radiation-part-2/


Vedecký materiál

Vplyv milimetrových vĺn na spermie
https://ehtrust.org/study-the-effect-of-millimeter-waves-on-sperm/

"Súvislosť medzi používaním elektronických zariadení a parametrami kvality spermií u zdravých mužov, ktorí boli skrínovaní ako potenciálni darcovia spermií", Environmental Pollution, November 2022.
Nová štúdia z Číny ukazuje negatívny, aj keď mierny vplyv používania elektronických zariadení na plodnosť. Možno prekvapivé zistenie: Používanie náhlavnej súpravy (headset) súvisí aj s nižšou kvalitou spermií. Autori vysvetľujú: "Tí, ktorí používajú slúchadlá, mávajú telefóny bližšie k ich reprodukčným orgánom."
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122013033

"Magnetické polia nízkych frekvencií významne zvyšujú cytotoxicitu metotrexátu a môžu znížiť migráciu rakovinových bunkových línií prostredníctvom prechodne indukovaného poškodenia plazmatickej membrány", Biochemical and Biophysical Research Communications, Október 2022.
"Naše výsledky naznačujú dôležitú úlohu v použití nízkofrekvenčných magnetických polí pri liečbe nádorov, čo otvára niektoré nové a vzrušujúce možnosti, vrátane použitia menších dávok chemoterapeutických látok a narušenia metastáz nádoru. Experiment in vitro s použitím 10 Hz magnetického poľa veľmi nízkej intenzity 0.3 µT (300 nT).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X22011548?via%3Dihub

"Statické magnetické polia zo slúchadiel: Podrobné merania, plus niekoľko otvorených otázok", Environmental Research, November 2022. Argentína, Slovensko, súčasťou tímu je Igor Beljajev.
"Celkovo sa dospelo k záveru, že celá literatúra vylučuje predpoklad, že apriori sú statické magnetické polia zo slúchadiel neškodné."

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122012348

"Nízka intenzita širokopásmového terahertzového žiarenia podporuje rast a vývoj neurónov", Acta Physica Sinica, Júl 2022.
"Tieto výsledky predstavujú objav špecifických frekvencií a energie terahertzového žiarenia ako novú neuromodulačnú technológiu na liečbu alebo intervenciu chorôb, ako sú neurovývojové poruchy.”
https://wulixb.iphy.ac.cn/en/article/doi/10.7498/aps.71.20220636


1.8.2022
AKTUALITY - JÚN/JÚL 2022

Elettra
Taliansky krátkometrážny dokumentárny film o elektrosenzitivite
  Elettra je dievča ako každé iné: trávi čas štúdiom, zdieľa byt s blízkym priateľom a vedie bezstarostný život. Zrazu však začne trpieť zvláštnymi príznakmi, ktoré jej narúšajú spánok a spôsobujú migrény, stratu rovnováhy, dokonca aj mdloby. Po nič neriešiacich návštevách lekára, ktorý jej predpisuje lieky proti úzkosti, zisťuje, že trpí elektromagnetickou precitlivelosťou (EHS).
Po tom, čo opäť nenachádza pochopenie u svojich blízkych, bezcieľne uteká...

Hlavnou postavou filmu je Lisa Granuzza Di Vita, herečka, ktorá trpí EHS.

Do nášho e-Shopu sa vrátil takmer kompletný pôvodný sortiment
https://elektrosmog-info.voxo.eu/pshop

Mapa vysielačov je bohatšia o jeden okres západného a dva okresy južného Slovenska

Časopis Národného onkologického inštitútu uverejňuje list odborníkov, ktorí spochybňujú oxfordskú správu "Milión žien" o neexistujúcej súvislosti medzi rakovinou mozgu a mobilnými telefónmi
https://ehtrust.org/journal-of-the-national-cancer-institute-publishes-expert-letter-questioning-oxford-report-of-no-brain-cancer-from-cell-phones/


Vedecký materiál

"Používanie mobilných telefónov a výskyt gliómov od roku 1979", Isabelle Deltour a Joachim Schüz z IARC pre nemecký Spolkový úrad pre ochranu pred žiarením, jún 2022.
Zvýšené riziko vzniku mozgových nádorov u 10 % najintenzívnejších používateľov mobilných telefónov je naďalej "pravdepodobné". Akékoľvek riziko by však bolo "veľmi malé" a vyskytlo by sa až po "veľmi dlhom období latencie niekoľkých desaťročí" alebo by sa týkalo len malých podskupín pacientov s gliómom.
https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2022063033222/4/BfS_2022_3618S00000.pdf

“Samoreferenčné autorstvo v pozadí usmernení ICNIRP 2020 o radiačnej ochrane”, Else Nordhagen and Einar Flydal, Reviews on Environmental Health, jún 2022.
Dve kľúčové zistenia: "Autori ICNIRP 2020 sa podieľajú na všetkých prehľadoch literatúry, na ktoré sa ICNIRP 2020 odvoláva, aby ho podporili" a "Úzka skupina 17 autorov stojí za všetkou literatúrou použitou na podporu ICNIRP 2020". Nórsko; voľný prístup na celý článok
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html

“Selektívne zastavenie bunkového cyklu u bunkových línií glioblastómu pomocou kvantovej molekulovej rezonancie, samostatne alebo v kombinácii s temozolomidom”, British Journal of Cancer, jún 2022.
Nová "inovatívna možnosť" liečby smrteľného glioblastómu pomocou nanosekundových impulzov s frekvenciou 4-64 MHz. Terapia "kvantovou molekulárnou rezonanciou" znižuje proliferáciu buniek v malígnych bunkových líniách s malým účinkom na zdravé bunky. Taliansko; voľný prístup na celý článok
https://www.nature.com/articles/s41416-022-01865-9


1.6.2022
AKTUALITY - APRÍL/MÁJ 2022

"Európania za bezpečné pripojenie" vyzývajú na prísnejšiu reguláciu bezdrôtového internetu na školách
Fórum európskej iniciatívy občanov predstavuje priestor na získanie praktických informácií a rád týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov a na diskusiu o témach, ktoré s ňou súvisia. Túto platformu prevádzkuje v mene Európskej komisie a na základe zmluvy s ňou Európsky útvar pre občiansku činnosť (ECAS).
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/blog/europeans-safe-connections-call-stronger-regulation-wireless-internet-schools_en

Európska Komisia chce počuť Váš hlas
Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorenia EU zákonov
https://www.dolezite.sk/clanky/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas

Operátor 4ka spustil 5G sieť v Trnave
https://zive.aktuality.sk/clanok/1uiOpmC/4ka-spustila-5g-siet-v-dalsom-meste-prinasa-vysoke-rychlosti/

Operátor O2 pokryl 5G sieťou množstvo ďalších lokalít
https://zive.aktuality.sk/clanok/cx62Nul/o2-pokrylo-5g-sietou-mnozstvo-lokalit-pozrite-si-kde-vsade-je-dostupna/

Skončila aukcia pre pásmo 3400-3800 MHz, dôležitá pre prevádzku sietí 5G
Operátori budú vlastniť licencie k frekvenciám 20 rokov
https://zive.aktuality.sk/clanok/tWt3p1U/skoncila-najdolezitejsia-5g-aukcia-roka-operatori-zaplatia-636-miliona-eur-uspela-aj-4ka-rozlozenie-sil/


Vedecký materiál 

Vedci považujú oxfordskú štúdiu “UK Million Women” za fatálne chybnú
Silná skupina vedcov, vrátane epidemiológov a lekárov, spochybnila štúdiu o britských ženách, ktorá bola nedávno publikovaná v Journal of the National Cancer Institute a ktorá dospela k záveru, že používanie mobilných telefónov sa nepodieľa na zvýšení výskytu rakoviny.
https://ehtrust.org/scientists-dispute-million-woman-oxford-cell-phone-cancer-study-as-fatally-flawed/

“Neurologické účinky statických a nízkofrekvenčných elektromagnetických polí”, Henry Lai, Electromagnetic Biology and Medicine, apríl 2022
“V závislosti od podmienok expozície by mohlo dôjsť k škodlivým alebo priaznivým účinkom.”
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2022.2064489

“Prehľad biologických účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí v kombinácii s ionizujúcim žiarením”, Progress in Biophysics and Molecular Biology, Irán, máj 2022
“Na rozdiel od štúdií na normálnych zdravých bunkách, takmer všetky skúmané experimenty na rakovinových bunkách preukázali kooperatívne účinky medzi nízkofrekvenčným magnetickým poľom a ionizujúcim žiarením.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079610722000372?via%3Dihub


1.4.2022
AKTUALITY - FEBRUÁR/MAREC 2022

  1. marca 2022 odštartoval zber podpisov na podporu európskej iniciatívy občanov
"Stop (((5G))) - Zostaň pripojený, ale chránený"
Zapojených je všetkých 27 krajín EÚ a zber podpisov bude trvať do 1.3.2023.
"Naším cieľom je byť chránení, keď sme pripojení. Žiadame EÚ, aby prijala nariadenie, ktoré bude chrániť naše zdravie, prírodu, životné prostredie a súkromie."
Zapojiť sa môžete aj Vy svojim podpisom na SIGNSTOP5G.EU/sk

Nový prístroj v našej požičovni
 Do požičovne prístrojov pribudla novinka: merač RF expozície - náramok na ruku. Umožňuje rozlíšiť expozičné úrovne už od 100 nW/m² až do 1 W/m² a spoľahlivo zachytí akýkoľvek zdroj RF (vysielač) vo frekvenčnom rozsahu 700 MHz až 9 GHz. Prístroj má vibračný alarm s nastaviteľnou citlivosťou (úrovňou expozície), ktorý okamžite upozorní na prekročenie prednastavenej úrovne. Určite ho ocenia nielen elektrosenzitívne osoby. Časom bude tento prístroj aj v našom e-shope.

Mapa vysielačov
  V spolupráci s o.z. Elektrosmog a zdravie prinášame prvú komplexnejšiu interaktívnu mapu vysielačov na Slovensku s minimálnym vyžiareným výkonom 10W ERP. Mapa obsahuje farebne odlíšené vypínateľné vrstvy pre lepšiu identifikáciu zdrojov. Nakoľko veľkú časť mapovania realizujú dobrovoľníci v teréne, mapa zatiaľ nie je kompletná a v určitej miere nemusia byť údaje o prevádzkovateľoch vysielačov správne. Doposiaľ zozbierané mapové údaje nájdete v sekcii Mapa vysielačov.

Dôverujete tvrdeniu, že bezdrôtová technológia je bezpečná pre Vaše zdravie?
Prečítajte si upozornenia drobným písmom
https://ehtrust.org/think-wireless-technology-is-safe-read-the-fine-print-warnings/

Taliansko: Protestná akcia s cieľom zabrániť uvoľneniu limitných úrovní rádiofrekvenčného žiarenia
Taliansko, ako jedna z mála európskych krajín, má doposiaľ prísnejšie expozičné limity pre RF
https://ehtrust.org/italy-sit-in-protest-launched-to-avert-loosening-of-wireless-radiation-limits/

Environmentálne skupiny vyzývajú na opatrnosť v súvislosti s implementáciou 5G technológie a expanziou základňových staníc mobilnej siete
https://ehtrust.org/environmental-groups-are-calling-for-caution-with-5g-and-cell-tower-proliferation/

Katarská vláda bude merať expozičné úrovne zo základňových staníc mobilnej siete v blízkosti obytných domov a škôl
https://ehtrust.org/qatar-government-to-measure-cell-tower-radiation-near-homes-and-schools/

Preventívne odporúčania týkajúce sa rádiofrekvenčného žiarenia a redukcie expozície detí prijali už desiatky krajín
Slovensko doposiaľ pre túto osvetu, napriek výzvam, nerobí nič
https://ehtrust.org/government-recommendations-on-cell-phone-radiation/


Vedecký materiál

Posledné štúdie znovu dokazujú, že žiarenie z bezdrôtových zariadení ovplyvňuje plodnosť
https://ehtrust.org/recent-studies-show-wireless-radiation-impacts-fertility/

Šokujúca štúdia prináša dôkazy o súvislosti medzi ochorením Covid-19 a expozíciou rádiofrekvenčnému žiareniu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/
https://www.naturalnews.com/2022-02-18-covid-disease-linked-5g-wireless-exposure-study.html

"Expozícia striedavým magnetickým poliam a detská leukémia: Systematický prehľad a metaanalýza kontrolných a kohortových štúdií”, Reviews on Environmental Health, marec 2022, Belgicko.
Systematická analýza 38 štúdií, ktorá prichádza 43 rokov po tom, čo Nancy Wertheimerová a Ed Leeper po prvýkrát publikovali túto súvislosť. Dlhé roky bola zväčša ignorovaná a zosmiešňovaná. "Naše výsledky naznačujú, že magnetické polia extrémne nízkych frekvencií s úrovňami nad 400 nT môžu zvýšiť riziko vzniku leukémie u detí, pravdepodobne akútnej lymfoblastickej leukémie. Dlhodobá expozícia elektrickým spotrebičom, ktoré generujú magnetické polia vyššie ako 400 nT, akými sú napr. aj elektrické vyhrievacie deky, je spojená s vyšším rizikom vzniku detskej leukémie."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0112/html

“Zmeny excitability primárnych hipokampálnych neurónov po vystavení 3,0 GHz RF EMP”, Scientific Reports, marec 2022.
Expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam môže zmeniť aktivitu neurónov po 60-minútovej expozícii frekvenciou 3 GHz nízkej dávky (SAR < 1 W/kg)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-06914-0

“Súvislosti medzi polymorfizmom v promótorovej oblasti génu 5-HT1A receptora potkanov (rs198585630) a kognitívnymi zmenami vyvolanými pôsobením mikrovlnnej energie”Frontiers in Public Health, február 2022
"Potkany nesúce alelu C rs198585630 boli citlivejšie na vystavenie sa mikrovlnnej energii intenzity 30 mW/cm², vykazovali kognitívne deficity a inhibíciu elektrickej aktivity mozgu. Tieto zistenia naznačujú, že rs198585630 je dôležitým cieľom pre ďalší výskum mechanizmov hypersenzitivity na mikrovlnné elektromagnetické žiarenie.”
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.802386/full

“Hodnotenie sekrečného vzorca kortizolu u pracovníkov chronicky vystavených EMP extrémne nízkych frekvencií, generovaným vysokonapäťovými vedeniami a rozvodňami”, Environment International, február 2022, Francúzsko
“Táto štúdia jednoznačne naznačuje, že chronické vystavenie ENF-EMP mení špičkovú hladinu kortizolu v sére.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000290?via%3Dihub


Slovensko

Zmeny pri dôležitých frekvenciách:
V ktorých lokalitách sa operátori vzdajú časti kapacity a kde získajú viac
Pásmo 1800 MHz sa prerozdelí rovnomerne medzi všetkých operátorov. Každý bude mať k dispozícii 20 MHz frekvenčný blok s výnimkou časti územia (farebne podľa operátora), kde bude mať 15 MHz (prvý obrázok). V súčasnosti je pásmo 1800 MHz (downlink a podobne aj 1700 MHz uplink) rozdelené v hlavnom meste tak, ako je znázornené na druhom obrázku (klikni pre väčší animovaný obrázok)
https://zive.aktuality.sk/clanok/tZXQEcD/zmeny-pri-dolezitych-frekvenciach-v-ktorych-lokalitach-sa-operatori-vzdaju-casti-kapacity-a-kde-ziskaju-viac/

  

5G a letecká doprava
 TV Markíza odvysielala vo februári príspevok o spore regulátora FCC (5G mobilné siete) a Boeing/Airbus v Spojených štátoch, kde vznikli obavy z možného rušenia palubnej elektroniky a navádzacích systémov blízkymi zdrojmi na susediacich frekvenciách (o probléme sme písali dávnejšie aj na našom portáli)

Satelitná internetová sieť


1.2.2022
AKTUALITY - DECEMBER 2021 / JANUÁR 2022

  V marci štartuje zber podpisov na podporu európskej iniciatívy občanov Stop (((5G))) - Zostaň pripojený, ale chránený. Zapojených bude všetkých 27 krajín EÚ. Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc s kampaňou. Kontakt na slovenského organizátora nájdete na SIGNSTOP5G.EU/sk
Zároveň beží paralelná slovenská petícia Zostaň pripojený, ale chránený. Cieľom je vyvinúť tlak súčasne na európsku komisiu, aj na slovenských politikov. Pomôžte aj Vy svojim podpisom na www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/ Každý podpis je dôležitý!

Hovorca telekomunikačného priemyslu napísal článok o vplyve bezdrôtových sietí na zdravie pre špičkový akademický časopis
https://ehtrust.org/wireless-industry-spokesperson-pens-article-on-wireless-health-effects-for-top-academic-journal/

David Grimes: "Rádiofrekvenčné žiarenie a rakovina: prehľad", Journal AMA Oncology, December 9, 2021.
Neúplné a nepresné. Je zarážajúce, že to uverejnil časopis AMA!

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2786776

Výzva na stiahnutie skreslenej "recenzie" JAMA o rádiofrekvenčnom žiarení bezdrôtových zariadení
Otvorený list šéfredaktorovi žurnálov AMA
https://microwavenews.com/news-center/open-letter-jama-network-retract-grimes-rf-cancer-review

Severoeurópska výzva požaduje ochranu ľudí a životného prostredia voči rádiofrekvenčnej forme žiarenia
https://ehtrust.org/nordic-appeal-on-wireless-technology-calls-for-protections-for-humans-and-the-environment/

Prelomová dohoda operátorov: Mobilné siete na Slovensku sa zlepšia, vďaka zámene frekvencií v pásme 1800 MHz
https://zive.aktuality.sk/clanok/8t7dwn0/prelomova-dohoda-operatorov-mobilne-siete-na-slovensku-sa-zlepsia-vdaka-zamene-frekvencii/

Orange pokryl 5G sieťou okrajovejšiu časť Trnavy
https://zive.aktuality.sk/clanok/jtwwydy/orange-pokryl-5g-sietou-okrajovejsiu-cast-trnavy/

Premiéra dokumentu o elektromagnetickom žiarení: "CANARY IN A GOLD MINE"
https://ehtrust.org/world-premiere-canary-in-a-gold-mine-about-electromagnetic-radiation/

Boeing a Airbus varujú pred 5G
Plánované používanie frekvencií v USA by ohrozilo leteckú dopravu, tvrdia výrobcovia lietadiel
https://www.derstandard.de/story/2000132064229/boeing-und-airbus-warnen-vor-5g-in-den-usa

Strach z 5G: niekoľko leteckých spoločností ruší lety
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Angst-5G-Airlines-sagen-Fluege-ab-31653089.html

Vedci z Pusanskej Národnej Univerzity v Kórei odhalili súvislosti medzi kvalitou spermií a používaním mobilných telefónov
https://ehtrust.org/pusan-national-university-scientists-reveal-links-between-sperm-quality-and-cell-phone-use/

Účinky žiarenia z mobilných telefónov a bezdrôtových zariadení na zdravie
Dôveryhodné vedecké poznatky publikované v recenzovaných časopisoch
https://ehtrust.org/health-effects-of-cell-phones-and-wireless-radiation-published-credible-science/

Investigatíva NEWS ASIA: Je žiarenie z bezdrôtových zariadení nebezpečné?
https://ehtrust.org/channel-news-asia-is-radiation-from-wireless-devices-dangerous/

"Používanie mobilných telefónov v detstve a počas dospievania a neuroepitelové nádory mozgu: Výsledky medzinárodnej štúdie MOBI-Kids," Environment International, feb 2022
 "...neposkytuje žiadny dôkaz o príčinnej súvislosti medzi používaním bezdrôtových telefónov a nádorov mozgu u mládeže. Vzhľadom na pravdepodobné predsudky nie je môžné vylúčiť malé zvýšené riziko."
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021006942

"Možné zdravotné účinky rôznych generácií mobilnej telekomunikácie na ľudský mozog. Odhad vplyvu 5G na základe prehľadovej štúdie." International Journal of Radiation Biology, Univerzita Technológií v Taline (Estónsko), jan 2022
“Naliehavá potreba teoretického a experimentálneho výskumu účinkov 5G na zdravie."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2022.2026516

Geniálne dieťa: Zredukujte vystavenie detí bezdrôtovému žiareniu
https://ehtrust.org/ingenious-baby-reduce-childrens-wireless-exposure/

"Smernice zdravotnej bezpečnosti a technológia 5G", James Lin,IEEE Microwave Magazine, jan 2022.
"Niektoré z aktualizovaných bezpečnostných odporúčaní (IEEE a ICNIRP) sú okrajové, pochybné a z hľadiska ochrany bezpečnosti nemajú vedecké opodstatnenie."
https://ieeexplore.ieee.org/document/9632507

Report Obchodnej univerzity v Sussexe:
"5G technológia nie je až natoľko ekologická a mohla by zvýšiť spotrebu energie"
https://ehtrust.org/new-report-5g-is-not-so-green-and-could-increase-energy-use/

Orange spustil 4G aj cez dobre sa šíriace pásmo 700 MHz. Zatiaľ obmedzene, ako test
https://zive.aktuality.sk/clanok/bshx40m/orange-spustil-4g-aj-cez-dobre-sa-siriace-pasmo-700-mhz-zatial-obmedzene-ako-test/

Na svete je ďalšia verzia Wi-Fi. Ponúka lepší upload a úsporu energie
Štandard Wi-Fi 6 Release 2 podporuje 2.4-, 5- aj 6GHz pásma
https://zive.aktuality.sk/clanok/2ttnmsv/na-svete-je-dalsia-verzia-wi-fi-ponuka-lepsi-upload-a-usporu-energie/