ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 131 / 869740
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.4.2022
AKTUALITY - FEBRUÁR/MAREC 2022

  1. marca 2022 odštartoval zber podpisov na podporu európskej iniciatívy občanov
"Stop (((5G))) - Zostaň pripojený, ale chránený"
Zapojených je všetkých 27 krajín EÚ a zber podpisov bude trvať do 1.3.2023.
"Naším cieľom je byť chránení, keď sme pripojení. Žiadame EÚ, aby prijala nariadenie, ktoré bude chrániť naše zdravie, prírodu, životné prostredie a súkromie."
Zapojiť sa môžete aj Vy svojim podpisom na SIGNSTOP5G.EU/sk

Nový prístroj v našej požičovni
 Do požičovne prístrojov pribudla novinka: merač RF expozície - náramok na ruku. Umožňuje rozlíšiť expozičné úrovne už od 100 nW/m² až do 1 W/m² a spoľahlivo zachytí akýkoľvek zdroj RF (vysielač) vo frekvenčnom rozsahu 700 MHz až 9 GHz. Prístroj má vibračný alarm s nastaviteľnou citlivosťou (úrovňou expozície), ktorý okamžite upozorní na prekročenie prednastavenej úrovne. Určite ho ocenia nielen elektrosenzitívne osoby. Časom bude tento prístroj aj v našom e-shope.

Mapa vysielačov
  V spolupráci s o.z. Elektrosmog a zdravie prinášame prvú komplexnejšiu interaktívnu mapu vysielačov na Slovensku s minimálnym vyžiareným výkonom 10W ERP. Mapa obsahuje farebne odlíšené vypínateľné vrstvy pre lepšiu identifikáciu zdrojov. Nakoľko veľkú časť mapovania realizujú dobrovoľníci v teréne, mapa zatiaľ nie je kompletná a v určitej miere nemusia byť údaje o prevádzkovateľoch vysielačov správne. Doposiaľ zozbierané mapové údaje nájdete v sekcii Mapa vysielačov.

Dôverujete tvrdeniu, že bezdrôtová technológia je bezpečná pre Vaše zdravie?
Prečítajte si upozornenia drobným písmom
https://ehtrust.org/think-wireless-technology-is-safe-read-the-fine-print-warnings/

Taliansko: Protestná akcia s cieľom zabrániť uvoľneniu limitných úrovní rádiofrekvenčného žiarenia
Taliansko, ako jedna z mála európskych krajín, má doposiaľ prísnejšie expozičné limity pre RF
https://ehtrust.org/italy-sit-in-protest-launched-to-avert-loosening-of-wireless-radiation-limits/

Environmentálne skupiny vyzývajú na opatrnosť v súvislosti s implementáciou 5G technológie a expanziou základňových staníc mobilnej siete
https://ehtrust.org/environmental-groups-are-calling-for-caution-with-5g-and-cell-tower-proliferation/

Katarská vláda bude merať expozičné úrovne zo základňových staníc mobilnej siete v blízkosti obytných domov a škôl
https://ehtrust.org/qatar-government-to-measure-cell-tower-radiation-near-homes-and-schools/

Preventívne odporúčania týkajúce sa rádiofrekvenčného žiarenia a redukcie expozície detí prijali už desiatky krajín
Slovensko doposiaľ pre túto osvetu, napriek výzvam, nerobí nič
https://ehtrust.org/government-recommendations-on-cell-phone-radiation/


Vedecký materiál

Posledné štúdie znovu dokazujú, že žiarenie z bezdrôtových zariadení ovplyvňuje plodnosť
https://ehtrust.org/recent-studies-show-wireless-radiation-impacts-fertility/

Šokujúca štúdia prináša dôkazy o súvislosti medzi ochorením Covid-19 a expozíciou rádiofrekvenčnému žiareniu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/
https://www.naturalnews.com/2022-02-18-covid-disease-linked-5g-wireless-exposure-study.html

"Expozícia striedavým magnetickým poliam a detská leukémia: Systematický prehľad a metaanalýza kontrolných a kohortových štúdií”, Reviews on Environmental Health, marec 2022, Belgicko.
Systematická analýza 38 štúdií, ktorá prichádza 43 rokov po tom, čo Nancy Wertheimerová a Ed Leeper po prvýkrát publikovali túto súvislosť. Dlhé roky bola zväčša ignorovaná a zosmiešňovaná. "Naše výsledky naznačujú, že magnetické polia extrémne nízkych frekvencií s úrovňami nad 400 nT môžu zvýšiť riziko vzniku leukémie u detí, pravdepodobne akútnej lymfoblastickej leukémie. Dlhodobá expozícia elektrickým spotrebičom, ktoré generujú magnetické polia vyššie ako 400 nT, akými sú napr. aj elektrické vyhrievacie deky, je spojená s vyšším rizikom vzniku detskej leukémie."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0112/html

“Zmeny excitability primárnych hipokampálnych neurónov po vystavení 3,0 GHz RF EMP”, Scientific Reports, marec 2022.
Expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam môže zmeniť aktivitu neurónov po 60-minútovej expozícii frekvenciou 3 GHz nízkej dávky (SAR < 1 W/kg)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-06914-0

“Súvislosti medzi polymorfizmom v promótorovej oblasti génu 5-HT1A receptora potkanov (rs198585630) a kognitívnymi zmenami vyvolanými pôsobením mikrovlnnej energie”Frontiers in Public Health, február 2022
"Potkany nesúce alelu C rs198585630 boli citlivejšie na vystavenie sa mikrovlnnej energii intenzity 30 mW/cm², vykazovali kognitívne deficity a inhibíciu elektrickej aktivity mozgu. Tieto zistenia naznačujú, že rs198585630 je dôležitým cieľom pre ďalší výskum mechanizmov hypersenzitivity na mikrovlnné elektromagnetické žiarenie.”
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.802386/full

“Hodnotenie sekrečného vzorca kortizolu u pracovníkov chronicky vystavených EMP extrémne nízkych frekvencií, generovaným vysokonapäťovými vedeniami a rozvodňami”, Environment International, február 2022, Francúzsko
“Táto štúdia jednoznačne naznačuje, že chronické vystavenie ENF-EMP mení špičkovú hladinu kortizolu v sére.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000290?via%3Dihub


Slovensko

Zmeny pri dôležitých frekvenciách:
V ktorých lokalitách sa operátori vzdajú časti kapacity a kde získajú viac
Pásmo 1800 MHz sa prerozdelí rovnomerne medzi všetkých operátorov. Každý bude mať k dispozícii 20 MHz frekvenčný blok s výnimkou časti územia (farebne podľa operátora), kde bude mať 15 MHz (prvý obrázok). V súčasnosti je pásmo 1800 MHz (downlink a podobne aj 1700 MHz uplink) rozdelené v hlavnom meste tak, ako je znázornené na druhom obrázku (klikni pre väčší animovaný obrázok)
https://zive.aktuality.sk/clanok/tZXQEcD/zmeny-pri-dolezitych-frekvenciach-v-ktorych-lokalitach-sa-operatori-vzdaju-casti-kapacity-a-kde-ziskaju-viac/

  

5G a letecká doprava
 TV Markíza odvysielala vo februári príspevok o spore regulátora FCC (5G mobilné siete) a Boeing/Airbus v Spojených štátoch, kde vznikli obavy z možného rušenia palubnej elektroniky a navádzacích systémov blízkymi zdrojmi na susediacich frekvenciách (o probléme sme písali dávnejšie aj na našom portáli)

Satelitná internetová sieť


1.2.2022
AKTUALITY - DECEMBER 2021 / JANUÁR 2022

  V marci štartuje zber podpisov na podporu európskej iniciatívy občanov Stop (((5G))) - Zostaň pripojený, ale chránený. Zapojených bude všetkých 27 krajín EÚ. Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc s kampaňou. Kontakt na slovenského organizátora nájdete na SIGNSTOP5G.EU/sk
Zároveň beží paralelná slovenská petícia Zostaň pripojený, ale chránený. Cieľom je vyvinúť tlak súčasne na európsku komisiu, aj na slovenských politikov. Pomôžte aj Vy svojim podpisom na www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/ Každý podpis je dôležitý!

Hovorca telekomunikačného priemyslu napísal článok o vplyve bezdrôtových sietí na zdravie pre špičkový akademický časopis
https://ehtrust.org/wireless-industry-spokesperson-pens-article-on-wireless-health-effects-for-top-academic-journal/

David Grimes: "Rádiofrekvenčné žiarenie a rakovina: prehľad", Journal AMA Oncology, December 9, 2021.
Neúplné a nepresné. Je zarážajúce, že to uverejnil časopis AMA!

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2786776

Výzva na stiahnutie skreslenej "recenzie" JAMA o rádiofrekvenčnom žiarení bezdrôtových zariadení
Otvorený list šéfredaktorovi žurnálov AMA
https://microwavenews.com/news-center/open-letter-jama-network-retract-grimes-rf-cancer-review

Severoeurópska výzva požaduje ochranu ľudí a životného prostredia voči rádiofrekvenčnej forme žiarenia
https://ehtrust.org/nordic-appeal-on-wireless-technology-calls-for-protections-for-humans-and-the-environment/

Prelomová dohoda operátorov: Mobilné siete na Slovensku sa zlepšia, vďaka zámene frekvencií v pásme 1800 MHz
https://zive.aktuality.sk/clanok/8t7dwn0/prelomova-dohoda-operatorov-mobilne-siete-na-slovensku-sa-zlepsia-vdaka-zamene-frekvencii/

Orange pokryl 5G sieťou okrajovejšiu časť Trnavy
https://zive.aktuality.sk/clanok/jtwwydy/orange-pokryl-5g-sietou-okrajovejsiu-cast-trnavy/

Premiéra dokumentu o elektromagnetickom žiarení: "CANARY IN A GOLD MINE"
https://ehtrust.org/world-premiere-canary-in-a-gold-mine-about-electromagnetic-radiation/

Boeing a Airbus varujú pred 5G
Plánované používanie frekvencií v USA by ohrozilo leteckú dopravu, tvrdia výrobcovia lietadiel
https://www.derstandard.de/story/2000132064229/boeing-und-airbus-warnen-vor-5g-in-den-usa

Strach z 5G: niekoľko leteckých spoločností ruší lety
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Angst-5G-Airlines-sagen-Fluege-ab-31653089.html

Vedci z Pusanskej Národnej Univerzity v Kórei odhalili súvislosti medzi kvalitou spermií a používaním mobilných telefónov
https://ehtrust.org/pusan-national-university-scientists-reveal-links-between-sperm-quality-and-cell-phone-use/

Účinky žiarenia z mobilných telefónov a bezdrôtových zariadení na zdravie
Dôveryhodné vedecké poznatky publikované v recenzovaných časopisoch
https://ehtrust.org/health-effects-of-cell-phones-and-wireless-radiation-published-credible-science/

Investigatíva NEWS ASIA: Je žiarenie z bezdrôtových zariadení nebezpečné?
https://ehtrust.org/channel-news-asia-is-radiation-from-wireless-devices-dangerous/

"Používanie mobilných telefónov v detstve a počas dospievania a neuroepitelové nádory mozgu: Výsledky medzinárodnej štúdie MOBI-Kids," Environment International, feb 2022
 "...neposkytuje žiadny dôkaz o príčinnej súvislosti medzi používaním bezdrôtových telefónov a nádorov mozgu u mládeže. Vzhľadom na pravdepodobné predsudky nie je môžné vylúčiť malé zvýšené riziko."
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021006942

"Možné zdravotné účinky rôznych generácií mobilnej telekomunikácie na ľudský mozog. Odhad vplyvu 5G na základe prehľadovej štúdie." International Journal of Radiation Biology, Univerzita Technológií v Taline (Estónsko), jan 2022
“Naliehavá potreba teoretického a experimentálneho výskumu účinkov 5G na zdravie."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2022.2026516

Geniálne dieťa: Zredukujte vystavenie detí bezdrôtovému žiareniu
https://ehtrust.org/ingenious-baby-reduce-childrens-wireless-exposure/

"Smernice zdravotnej bezpečnosti a technológia 5G", James Lin,IEEE Microwave Magazine, jan 2022.
"Niektoré z aktualizovaných bezpečnostných odporúčaní (IEEE a ICNIRP) sú okrajové, pochybné a z hľadiska ochrany bezpečnosti nemajú vedecké opodstatnenie."
https://ieeexplore.ieee.org/document/9632507

Report Obchodnej univerzity v Sussexe:
"5G technológia nie je až natoľko ekologická a mohla by zvýšiť spotrebu energie"
https://ehtrust.org/new-report-5g-is-not-so-green-and-could-increase-energy-use/

Orange spustil 4G aj cez dobre sa šíriace pásmo 700 MHz. Zatiaľ obmedzene, ako test
https://zive.aktuality.sk/clanok/bshx40m/orange-spustil-4g-aj-cez-dobre-sa-siriace-pasmo-700-mhz-zatial-obmedzene-ako-test/

Na svete je ďalšia verzia Wi-Fi. Ponúka lepší upload a úsporu energie
Štandard Wi-Fi 6 Release 2 podporuje 2.4-, 5- aj 6GHz pásma
https://zive.aktuality.sk/clanok/2ttnmsv/na-svete-je-dalsia-verzia-wi-fi-ponuka-lepsi-upload-a-usporu-energie/


1.12.2021
AKTUALITY - OKTÓBER/NOVEMBER 2021

Európska Komisia zaregistrovala novú Európsku Občiansku Iniciatívu "Stop 5G / Zostaň pripojený, ale chránený"
Na jej tvorbe sa podieľalo aj Slovensko. Zber podpisov začne v marci 2022
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_en
https://ehtrust.org/commission-decides-to-register-stop-5g-new-european-citizens-initiative/

Operátor O2 vybudoval 5G sieť v desiatkach lokalít
https://zive.aktuality.sk/clanok/ynh48ns/o2-vybudovalo-5g-siet-v-desiatkach-lokalit-investicie-navysilo-az-o-50-percent/

Operátor Slovak Telekom pokryl 5G sieťou ďalšiu obec na západnom Slovensku
https://zive.aktuality.sk/clanok/2xydvfg/telekom-pokryl-5g-sietou-velku-obec-na-zapadnom-slovensku/

Operátor Orange rozšíril dostupnosť 5G siete do bratislavského Starého mesta
https://zive.aktuality.sk/clanok/3hrkzgc/orange-rozsiril-dostupnost-5g-siete-do-dalsej-bratislavskej-casti/

Slovenskí operátori si môžu otestovať vysoké frekvencie v pásme 26 GHz
https://zive.aktuality.sk/clanok/c55bjjh/slovenski-operatori-si-mozu-otestovat-vysoke-frekvencie-v-pasme-26-ghz-tie-vynikaju-kapacitou/

700 MHz možno nebude využívať pre 4G iba O2, nevylučuje to ani Telekom
https://zive.aktuality.sk/clanok/wlegkyc/700-mhz-mozno-nebude-pre-4g-iba-v-o2-nevylucuje-to-ani-telekom-orange-je-ticho/

3G sieť v Českej Republike k 1. decembru končí
https://zive.aktuality.sk/clanok/14213qx/na-konci-buduceho-mesiaca-kompletne-skonci-3g-siet-v-cesku/

1. januára 2022 sa končí prevádzka stredovlnných a dlhovlnných vysielačov Českého rozhlasu
Týka sa to stanice ČRo Dvojka, ČRo Plus (SV - 639 kHz) a ČRo Radiožurnál (DV - 270 kHz)
https://vypinaniam.cz/

Webinár: Účinky expozície z mobilných telefónov a vysielačov mobilných sietí na zdravie
Súvislosti s 5G

Cyperské pediatrické sympózium: vplyv bezdrôtového žiarenia na zdravie detí
https://ehtrust.org/the-health-effects-of-wireless-radiation-to-children-cyprus-pediatric-symposium/

Dôkazy o poškodeniach spôsobených bezdrôtovým žiarením, ktoré FCC ignoruje
https://ehtrust.org/evidence-of-wireless-radiation-injuries-ignored-by-the-fcc/

"RF expozícia komára žltej zimnice (A. aegypti) od 2 do 240 GHz"
Absorpcia RF výkonu sa zvyšuje s rastúcou frekvenciou medzi 2 a 90 GHz s maximom medzi 90 a 240 GHz
https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009460

Umelý elektromyogram (EMG) pomocou expozície Wi-Fi
Na rozdiel od bezpečnostných smerníc ICNIRP, podľa ktorých nie je možný biologický vplyv týchto nízkoenergetických elektromagnetických polí, v závislosti od expozície Wi-Fi zaznamenávame umelé signály v nervovom systéme
https://umweltphysik.com/wp-content/uploads/2021/09/Artificial-EMG-by-WLAN-Exposure-1.pdf

Profesor Olle Johansson: "Nebezpečenstvá a zdravotné účinky chronického používania zariadení"
EMP, EHS, veda o nebezpečenstve mobilných telefónov, ako používať moderné technológie

Výpočtové modelovanie impulzných mikrovĺn s vysokým špičkovým výkonom a potenciál traumatického poškodenia mozgu
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd8405

Veľký prehľad ekológie elektriny a citlivosti na elektrické polia v živej prírode
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12804


1.10.2021
AKTUALITY - AUGUST/SEPTEMBER 2021

Americká spoločnosť Environmental Health Trust obhájila na súde žalobu voči FCC
Súd v historickom rozsudku nariadil americkej federálnej komisii pre telekomunikácie (FCC), aby vysvetlila, prečo ignorovala vedecké dôkazy o nepriaznivých zdravotných dopadoch z expozície rádiofrekvenčnému žiareniu
https://ehtrust.org/court-orders-fcc-to-explain-cell-phone-radio-frequency-radiation-guidelines/

Prepis tlačovej konferencie Environmental Health Trust po ukončení súdneho pojednávania
https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/

Nový dokumentárny film o RF expozícii z mobilných telefónov: “SOMETHING IS IN THE AIR”

"The science of spin"
Cielené stratégie na výrobu pochybností o škodlivých účinkoch na životné prostredie a verejné zdravie
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00723-0


SLOVENSKO:
Mobilný operátor 4ka spustí v krátkom čase 5G sieť v ďalších dvoch mestách

https://zive.aktuality.sk/clanok/xgn1h6s/4ka-spusti-v-kratkom-case-5g-siet-v-dvoch-dalsich-mestach-vieme-v-ktorych/

TV Markíza odvysielala 11.9.2021 príspevok o rozširovaní 5G sietí
Všimnite si, že v jeho závere technický riaditeľ Ericsson Slovakia nepriamo priznal, že "mikrovlnka škodí", a to "viac, ako používanie mobilného telefónu". Nevieme, ako na túto skutočnosť pán riaditeľ prišiel, ale vyznieva to v neprospech mikrovlnných rúr... Možno snáď len dodať, že k téme zdravotných a biologických účinkov na živé organizmy by média mali konečne prestať oslovovať podobných "naslovovzatých odborníkov". "5G je vlna ako každá iná" dokazuje, že banalizovanie a skresľovanie skutočnosti je pracovným nástrojom.

O2: S výmenou technológie rozšírime 5G. Zaujímavé 700 MHz pásmo bude pre 4G, presťahujeme 3G
https://zive.aktuality.sk/clanok/s97fbrr/sef-sieti-o2-s-vymenou-technologie-rozsirime-5g-zaujimave-700-mhz-pasmo-bude-pre-4g-prestahujeme-3g/


NOVÉ ŠTÚDIE:
"Expozičné smernice pre RF žiarenie by mali byť pre deti 100-krát prísnejšie, než definuje súčasná legislatíva"

https://ehtrust.org/study-wireless-radiation-exposure-for-children-should-be-hundreds-of-times-lower-than-current-federal-limits/

"Pesticídy spolu s elektromagnetickými poľami môžu spôsobovať stres u včiel, čo vedie k rozpadu včelstiev"
https://ehtrust.org/new-study-pesticides-together-with-electromagnetic-fields-can-stress-bees-leading-to-colony-collapse-disorder/

"Expozícia RF žiareniu poškodzuje mozog a pečeň"
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-exposure-damages-the-brain-and-liver/

"Špecifické elektromagnetické žiarenie v rozsahu rádiových frekvencií zvyšuje bdelosť u myší"
Identifikácia zmien spánku ako potenciálny dôsledok nadmernej RF expozície
https://www.pnas.org/content/118/31/e2105838118

"Vplyv používania mobilného telefónu na kvalitu spermií nezávisle od času používania"
Dlhodobé používanie mobilného telefónu je faktorom, ktorý treba považovať za príčinu zníženia kvality spermií
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121010781

"Prah RF účinkov na ľudský mozog"
Najnižšia prahová hodnota SAR pre účinok na EEG je viac než 1000-krát nižšia ako úroveň, ktorú komisie ICNIRP a FCC považujú za bezpečnú. Zmeny v EEG sú podobné zmenám pri depresii
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2021.1969055

"Mikrovlnná expozícia a sluchové efekty"
348-stranová kniha Jamesa Lina, emeritného profesora na Illinoiskej univerzite v Chicagu, šéfredaktora časopisu Bioelectromagnetics.
V rokoch 2004 až 2016 bol členom komisie ICNIRP
https://www.springer.com/us/book/9783030645434

"Používanie mobilných telefónov a časový trend výskytu rakoviny mozgu v Kórei"
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34541704/

"Používanie mobilných telefónov poškodzuje spermie"
Nový systematický prehľad
https://ehtrust.org/new-systematic-review-cell-phone-use-harms-sperm/

Vplyv rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia na flóru a faunu: veľký prehľad
Viac ako 200 strán a 1000 odkazov
https://microwavenews.com/short-takes-archive/review-emf-and-rf-effects-flora-and-fauna

Časová os vývoja bezpečnostných smerníc pre RF expozíciu v USA
https://ehtrust.org/timeline-of-development-of-safety-limits-for-wireless-radiation-in-us/


1.8.2021
AKTUALITY - JÚN/JÚL 2021

Sociálny a ekologický dopad ekosystému 5G (diskusia na pôde EU)
Cieľom stretnutia bolo reagovať na obavy občianskej spoločnosti EÚ v súlade s požiadavkami občanov na objasnenie sociálnych a environmentálnych dôsledkov technologického ekosystému 5G, najmä:
 • identifikovať návrhy na zlepšenie legislatívneho rámca
 • zamyslieť sa nad potrebou vytvoriť nové bezpečnostné normy na základe kumulatívnej expozície
 • zlepšiť postupy miestneho plánovania zavedením nových špecifických limitov pre emisie elektromagnetického poľa (EMP)
 • riešiť potrebu vzdelávať obyvateľstvo o nadužívaní technológií a znečistení elektromagnetickým poľom generovaným anténami a akýmkoľvek prenosným zariadením pripojeným ku komunikačnej sieti

Prezentéri:
• Eric van Rongen, podpredseda ICNIRP za projekty pre ochranu životného prostredia voči EMP
• Madalina Apostol, hovorca koalície STOP 5G Rumunsko + Maurizio Martucci zo STOP 5G Rumunsko
• Lise Fuhr, generálna riaditeľka Európskej asociácie telekomunikačných operátorov
• Peter Stuckmann, vedúci úseku európskej komisie pre budúcnosť komunikačných systémov
https://www.eesc.europa.eu/sk/agenda/our-events/events/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem

Telekom netradične rozširuje 5G sieť. Pokryl už niekoľko obcí v okolí Bratislavy
https://zive.aktuality.sk/clanok/rj9l3r0/telekom-opat-rozsiruje-5g-pridava-aj-novu-znacku-telefonov-s-podporou-najnovsich-sieti/

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (posledná časť)
77 - 5G Zhrnutie
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Podľa známeho vedca je celosvetový orgán ICNIRP, ktorý stanovuje normy pre EMP, nespoľahlivý a skorumpovaný
Holandská rada pre zdravie posudzuje piatu generáciu mobilných sietí 5G z pohľadu rizík bezdrôtovej komunikácie a rakoviny
https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm

IARC o RF: Čo ďalej?
Niektorí členovia spochybňujú základ pre "možné" riziko rakoviny z RF zdrojov
Nevyriešené trendy v prípade agresívnych nádorov mozgu
https://microwavenews.com/news-center/iarc-rf-whats-next

Milimetrové vlny a mikrovlnné žiarenie majú intenzívne penetračné účinky: biológia a fyzika
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0090/html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043892/

Nová iniciatíva proti expozícii z mobilných sietí vo Švajčiarsku
Politici viacerých strán požadujú, aby antény nevyžarovali do budov
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/neue-initiative-gegen-handy-strahlung-ld.1637298?reduced=true

Lekári varujú: Za krátkozrakosť môžu mobilné telefóny
https://www.giga.de/news/smartphones-kurzsichtigkeit/

Amazon chce pomocí radaru sledovat spánek uživatelů. Bez hodinek, bez podložky a jiných obstrukcí
https://www.zive.cz/clanky/amazon-chce-pomoci-radaru-sledovat-spanek-uzivatelu-bez-hodinek-bez-podlozky-a-jinych-obstrukci/sc-3-a-211180/default.aspx

Žaloba voči firme Nissan Leaf o náhradu škody vo výške 10 miliónov USD, spôsobenej elektromagnetickým žiarením
https://www.carcomplaints.com/news/2021/nissan-leaf-electromagnetic-radiation-lawsuit.shtml

Náklady na "inteligentné" mestá zahŕňajú kybernetickú bezpečnosť, elektronický odpad a znečistenie životného prostredia
https://ehtrust.org/the-cost-of-smart-cities-include-cybersecurity-e-waste-environment-and-pollution/

Blog izraelského denníka The Times:
"Žalostný príbeh o mikrovlnnej expozícii"

https://blogs.timesofisrael.com/the-sorry-story-of-cell-phone-radiation-exposure-how-did-we-get-here-part-i

"Umenie konšpirácie a 5G"
https://blogs.timesofisrael.com/the-art-of-conspiracy-and-5g/