ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 111 / 815191

Aktualizované: 7.4.2015

Mapy expozície

  V tejto rubrike nájdete mapy úrovní vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia v teréne v rámci Slovenska. Merali sme v rozsahu od 100 MHz do 8 GHz, v ktorom sa nachádza väčšina dnešných verejných telekomunikačných služieb.
Kliknutím na mapu alebo link je možné otvori/stiahnu súbor, ktorý otvoríte priamo v aplikácii Google Earth. Je možné stiahnu a zobrazi aj niekožko máp súčasne. Mapa obsahuje hodnoty intenzity elektromagnetického pola v ľW/m2 zobrazené výškou stĺpca a farebného zvýraznenia úsekov podža nameraných úrovní. Na farebné body na ceste je možné ukáza alebo kliknú myšou. Zobrazíte tak konkrétnu úroveň na danom mieste. Mapu môžete žubovožne otáča a približova/vzďažova kolečkom myši.
  Môžete si všimnú, že najmä v mestách sú častokrát expozície neporovnatežne vyššie než mimo nich. źahko nájdete oblasti, ktoré sú "takmer" čisté. Stačí sledova farby: zelená = nízke hodnoty, červená = vysoké hodnoty.
  Mapy pripravujeme svojpomocne, je to časovo vežmi náročná aktivita, preto budú pribúda postupne, vždy len vybrané úseky. Ak budete ma záujem vidie medzi mapami i tú Vašu lokalitu, napíšte nám podnet na jej zmapovanie.


1. Diažnica Bratislava -> Nitra, úsek od ružinovskej časti obchvatu po Lehotu pri Nitre.

Prehžadná mapa expozície, ktorej sme vystavení pri bežnej jazde autom po diažnici. Na mape si môžete všimnú najvýraznejšiu úroveň - pulzujúci letecký radar z letiska Ivánka pri Dunaji. Tiež je vežmi pekne vidno úseky diažnice, ktoré sú kvalitne "pokryté" signálom mobilných operátorov. Sú to najmä odpočívadlá a potom úseky, ktoré lemujú neďaleké obce alebo mestské časti.

  Otvori mapu v Google Earth  

 
2. Diažnica Nitra -> Banská Bystrica, úsek Lehota pri Nitre - Tesárske Mlyňany.

Najvyššia expozícia je na dialničnom nadjazde na obchvate Nitry, kde sú za protihlukovou stenou umiestnené základňové stanice mobilnej siete.

  Otvori mapu v Google Earth 

3. Diažnica Nitra -> Banská Bystrica, úsek Tekovské Nemce - Hliník nad Hronom.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

4. Diažnica Žilina -> Bratislava, úsek Ladce - Trnava.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

5. Diažnica Žilina -> Bratislava, úsek Lietavská Lúčka - Sverepec.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

6. Hlavný ah Ružomberok -> Žilina, s obchádzkou Martina a Vrútok.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

7. Diažnica Poprad -> Ružomberok, úsek tunel Bôrik (Svit) - Ružomberok, križovatka Žilina/Donovaly.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

8. Diažnica Prešov -> Poprad, úsek Spišské Podhradie - tunel Bôrik (Svit).

  Otvori mapu v Google Earth 

 

9. Diažnica Prešov -> Poprad, úsek Prešov - Spišské Podhradie.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

10. Diažnica Košice -> Prešov.

  Otvori mapu v Google Earth 

 

11. Bratislava, Šafárikovo námestie

Jedna z najvyšších expozícií je na otvorených plochách, námestiach, najmä v centre mesta. Stretávajú sa tu vlnoplochy viacerých vysielačov (základňových staníc) z viacerých smerov. Bývalá zastávka na Šafárikovom námestí je jedno z mála miest, kde expozícia dosahuje takmer 6 V/m (90.000 ľW/m2)

  Otvori mapu v Google Earth 

 

12. Bratislava, Jakubovo nám. -> Dolnozemská

  Otvori mapu v Google Earth 

 

13. Bratislava, Prístavný most -> Vlčie hrdlo

  Otvori mapu v Google Earth 

 

14. Bratislava, Kamenné námestie -> Legionárska

  Otvori mapu v Google Earth 

 

15. Bratislava, Prístavný most -> Trnavské mýto

  Otvori mapu v Google Earth 

 

16. Bratislava, Prístavný most -> Galvaniho

  Otvori mapu v Google Earth 

 

17. Bratislava, Galvaniho -> Mlynské Nivy

  Otvori mapu v Google Earth 

 

Ukážka mapy expozície z centra Bratislavy