ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
14 online • návštevy: 131 / 777686

Aktualizované: 31.10.2017

Veľký porovnávací test ochranných tieniacich náterov

  Na ochranu voči nežiadúcim expozíciám rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) existuje viacero riešení. Medzi ne však nepatria ezoterické výrobky. Na základe fyzikálnych, merateľných parametrov sa zameriame na tieniace produkty, špeciálne na tieniace nátery. Vzhľadom na to, že na trhu sa objavujú viaceré podobné nátery a výrobcovia o nich často poskytujú buď nereálne alebo nesprávne informácie, boli všetky dostupné tieniace nátery nezávisle otestované. Technické parametre (útlm, priľnavosť, odolnosť voči vlhkosti, apod.) sú väčšinou uvedené v popise výrobku. Avšak reálne fyzikálne vlastnosti, vrátane účinnosti voči elektromagnetickým poliam môžu byť v priamom porovnaní úplne odlišné: od nepoužiteľných náterov po profesionálne. Zelenou farbou označené výrobky predstavujú víťazov praktických a meracích testov.

(1) Útlm voči EMP je najdôležitejším kritériom tieniacich náterov. Testované podľa normy ASTM-D 4935-10. Čím vyššia je hodnota v dB, tým lepšie.
(2) Pomer cena/výkon, v našom prípade cena/dB útlmu. Čím nižšia je cena, tým lepšie.
(3) Sila adhézie udáva, ako pevne priľnie náter k povrchu. Testované na prístroji DeFelsco Positest AT-A. Čím vyššia hodnota, tým lepšie.
(4) Ako klesá útlm s rastúcou vlhkosťou? Veľmi dôležitý parameter pre aplikáciu v exteriéri. Čím nižšia hodnota, tým lepšie.
(5) Správne uzemnenie náteru je veľmi dôležité pre elimináciu nízkofrekvenčných elektrických polí. Ideálne je, ak je dostupné uzemňovacie príslušenstvo k náteru.

Zdroj a aktualizácia údajov: www.shieldingpaints.com