ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
12 online • návštevy: 111 / 815191

Aktualizované: 31.10.2017

Vežký porovnávací test ochranných tieniacich náterov

  Na ochranu voči nežiadúcim expozíciám rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) existuje viacero riešení. Medzi ne však nepatria ezoterické výrobky. Na základe fyzikálnych, meratežných parametrov sa zameriame na tieniace produkty, špeciálne na tieniace nátery. Vzhžadom na to, že na trhu sa objavujú viaceré podobné nátery a výrobcovia o nich často poskytujú buď nereálne alebo nesprávne informácie, boli všetky dostupné tieniace nátery nezávisle otestované. Technické parametre (útlm, prižnavos, odolnos voči vlhkosti, apod.) sú väčšinou uvedené v popise výrobku. Avšak reálne fyzikálne vlastnosti, vrátane účinnosti voči elektromagnetickým poliam môžu by v priamom porovnaní úplne odlišné: od nepoužitežných náterov po profesionálne. Zelenou farbou označené výrobky predstavujú víazov praktických a meracích testov.

(1) Útlm voči EMP je najdôležitejším kritériom tieniacich náterov. Testované podža normy ASTM-D 4935-10. Čím vyššia je hodnota v dB, tým lepšie.
(2) Pomer cena/výkon, v našom prípade cena/dB útlmu. Čím nižšia je cena, tým lepšie.
(3) Sila adhézie udáva, ako pevne prižnie náter k povrchu. Testované na prístroji DeFelsco Positest AT-A. Čím vyššia hodnota, tým lepšie.
(4) Ako klesá útlm s rastúcou vlhkosou? Vežmi dôležitý parameter pre aplikáciu v exteriéri. Čím nižšia hodnota, tým lepšie.
(5) Správne uzemnenie náteru je vežmi dôležité pre elimináciu nízkofrekvenčných elektrických polí. Ideálne je, ak je dostupné uzemňovacie príslušenstvo k náteru.

Zdroj a aktualizácia údajov: www.shieldingpaints.com